Guvernul va adopta o ordonanță de urgență care prevede ca în situația actuală, în care cele mai multe entități, publice sau private încearcă să își lase angajații să lucreze de acasă, autoritățile au nevoie de semnătură electronica certificate pentru serviciile pe care le furnizează către populație.

“Luând în considerare nevoia de respectare strictă a regulilor de distanțare socială și de creare a condițiilor tehnice necesare pentru lucrul de la distanță, în condiții de izolare sau carantină, având în vedere necesitatea de certificare, prin servicii de încredere calificate, a documentelor și actelor generate în cadrul și între instituțiileși autoritățilepublice în vedere conducerii, coordonării și intervenției în acțiunile de prevenire, limitare și înlăturare a efectelor generate de diferite situații care pot afecta modul de îndeplinire a atribuțiilor acestor entități, neadoptarea de măsuri imediate de către Guvern, prin ordonanţă de urgenţă, privind crearea condițiilor tehnice care să permită lucrul de la distanță, în condiții de izolare sau carantinare, ar avea consecinţe negative directe asupra exercitării prerogativelor de putere în domeniul legislativ şi executiv, nu doar în contextul actual, ci și ulterior, pe perioada unor evenimente de forţă majoră sau situaţii de urgenţă şi care pot împiedicadesfăşurarea activităţilor raportat la starea de normalitate, se propun unele măsuri”, se arată în expunerea proiectului aflat pe masa Guvernului.

Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică

După art. 3 se introduce un nou articol, art. 3¹, cu următorul cuprins:

”Art. 3¹. – (1) Se desemnează Serviciul de Telecomunicaţii Speciale să furnizeze servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuțiilor funcționale.

(2) Autoritatea de reglementare și supraveghere actualizeazăregistrul furnizorilor de servicii de certificare prin adăugarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ca furnizor de servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice.

(3) Prevederile art.14 alin.(3) lit.b), f) și g) și ale art. 22 nu se aplică serviciilor de certificare calificată furnizate de către Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.

(4) Prin excepție de la prevederile art. 13 alin. (1), Serviciul de Telecomunicații Speciale notifică autoritatea de reglementare și supraveghere cu privire la începerea activităţilor legate de certificarea semnaturilor electronicecu 3 zile înainte de începerea acestora.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here