Senatul va dezbate ca primă cameră sesizată un proiect de modificare și completare a Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, noile prevederi fiind în concordanță cu normele europene în materie. Practic, Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării este obligat ca în cursul anului 2020 să pună la punct o strategie de renovare a tuturor clădirilor publice, iar constructorii celorlalte clădiri vor fi obligați să le echipeze cu dispozitive de autoreglare a temperaturii și calității aerului interior în fiecare încăpere.

Proprietarii clădirlor care vor considera că este prea costisitor să le doteze cu astfel de dispozitive, vor înlocui schimbătoarele de căldură astfel încât să ajungă la referințele cerute de noile norme. Inspecțiile vor fi obligatorii la 2 ani.

Proiectul prevede ca dezvoltatorii clădirilor care obțin certificate de urbanism după data de 10 martie 2020, să fie obligați să își doteze imobilele noi cu sisteme alternative de înaltă eficiență. 

La articolul 9, alineatul (1), prima teză a alineatului (2), precum şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri noi prevăzute la art. 6 alin. (1), prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru executarea lucrărilor de construcţii, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de înaltă eficienţă, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.”

Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:

–  “Pentru clădirile noi, pentru care certificatul de urbanism a fost emis după data de 10 martie 2020, investitorii sunt obligaţi să asigure echiparea acestora cu dispozitive de autoreglare pentru reglarea distinctă a temperaturii şi calităţii aerului interior, în fiecare încăpere încălzită/răcită direct sau într-o zonă încălzită/răcită din clădire şi/sau unitatea de clădire.

– Pentru clădirile existente, proprietarii/administratorii acestora sunt obligaţi să instaleze, în măsura în care acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic şi economic, dispozitive de autoreglare, la înlocuirea generatoarelor de căldură/frig.”

Sistemele de încălzire și ventilare ale clădirilor vor fi inspectate de către experți tehnici atestați la intervale de 2 ani, în loc de 5 ani, așa cum prevede legislația actuală. Autoritățile locale, primăriile localităților cu peste 5.000 de locuitori vor realiza planuri locale multianuale pentru creșterea numărului de clădiri noi și existente al căror consum de energie este aproape egal cu zero. Aceste planuri ar trebui revizuite o dată la trei ani, iar nerespectarea acestei obligații se pedepsește cu amendă cuprinsă între 5.000 lei și 10.000 de lei.

În privința montării stațiilor de încărcare pentru mașini electrice, proiectul prevede obligativitatea ca:

1. În cazul clădirilor nerezidențiale noi care au mai mult de 10 locuri de parcare, proprietarii sunt obligați să instaleze cel puțin un punct de încărcare și tubulatura încastrată pentru cablurile electrice pentru cel puțin 20% din locurile de parcare prevăzute, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncarcare pentru vehicule electrice.

2. În cazul clădirilor nerezidenţiale existente cu peste 20 de locuri de parcare, până la 1 ianuarie 2025, proprietarii acestora au obligaţia de a instala un număr minim egal cu 10% din numărul total al locurilor de parcare, dar nu mai puţin de 2 puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice. Excepţie fac clădirile nerezidenţiale existente, deţinute şi ocupate de întreprinderi mici şi mijlocii.

3. În cazul clădirilor rezidenţiale noi, precum şi în cazul renovării majore a clădirilor rezidenţiale existente, care au mai mult de 10 locuri de parcare, investitorii/ proprietarii acestora, după caz, sunt obligaţi să asigure instalarea tubulaturii încastrate pentru cabluri electrice pentru fiecare loc de parcare, pentru a permite instalarea într-o etapă ulterioară a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice în următoarele cazuri:

a)    parcarea se situează în interiorul clădirii şi, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a clădirii;

b)    parcarea este adiacentă fizic clădirii şi, în cazul renovărilor majore, măsurile de renovare includ parcarea sau infrastructura electrică a parcării.

Proiectul prevede modificări și în cazul auditorilor energetici, a experților tehnici din acest domeniu, care vor fi obligați ca după decembrie 2020, să transmită Ministerului Lucrărilor Publice, împreună cu certificatele și sintezele rapoartelor de audit energetic, un document electronic, editabil, care să cuprindă informații energetice relevante despre clădirea auditată energetic, în vederea constituirii unor bănci de date la nivelul ministerului. 

De altfel, MLPDA va stabili normele de aplicare și alte modificări legislative necesare Strategiei naționale de renovare, care va trebui să cuprindă perioada 2021-2050.

Articolul 37 se modifică şi va avea următorul conţinut:

„(1) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei afişează pe pagina web actele normative şi reglementările tehnice în vigoare, aplicabile creşterii performanţei energetice a clădirilor, în scopul informării unitare a tuturor factorilor interesaţi în creşterea performanţei energetice a clădirilor, reducerea consumurilor energetice şi creşterea ponderii utilizării energiei din surse regenerabile de energie în total consum de energie primară.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei dezvoltă şi implementează o bază de date naţională care să permită colectarea datelor privind consumul de energie măsurat sau calculat, cel puţin al clădirilor administraţiei publice, pe baza certificatelor de performanţă energetică emise, precum şi alte date energetice relevante, în scopul monitorizării indicatorilor de performanţă energetică stabiliţi prin strategia de renovare pe termen lung.

 

Ai nevoie deLegea nr. 372/2005? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here