A fost adoptată Hotărârea de Guvern prin care se aprobă Strategia Naţională Anti-Doping pentru perioada 2024 – 2027.

Scopul principal al Strategiei Naționale Anti-Doping pentru perioada 2024-2027 este să prevină și să combată fenomenul dopajului la nivel național, să împiedice producerea și traficul ilegal de substanțe dopante, să consolideze poziția României ca un partener credibil și implicat în eforturile globale împotriva dopajului în sport și să îmbunătățească capacitățile instituționale pentru implementarea politicilor adoptate în acest domeniu.

Strategia Națională Anti-Doping respectă prevederile Codului Mondial Anti-Doping și stabilește obiective generale și specifice, direcții principale de acțiune, programe și indicatori de performanță pentru monitorizarea și evaluarea eficienței în combaterea dopajului în sport și traficului de substanțe dopante.

La nivel internațional, Agenția Națională Anti-Doping urmărește consolidarea colaborării cu entitățile ce au rol în reglementarea globală a tuturor domeniilor relevante: Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO), Consiliul Europei, Agenţia Mondială Anti-Doping, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, Uniunea Europeană.

Aprobarea Strategiei confirmă angajamentul reprezintă garanţia asumării acesteia ca document de politici publice în domeniu. Strategia se va implementa în perioada 2023-2027, continuând astfel linia Strategiei Naționale Anti-Doping 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2018.

Prezenta Strategie se implementează în intervalul 2023-2027 şi urmează Strategiei Naţionale Anti-Doping 2018-2022, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 398/2018.

Vezi aici Strategia Nationala Anti Doping

Vezi aici alte articole despre droguri

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here