Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat pe site-ul instituțional, la rubrica Transparență decizională, trei dintre strategiile ce vor fi implementate pe parcursul următorilor ani, respectiv Strategia ANAF pentru perioada 2021-2024, Strategia de digitalizare (2021 – 2025) și Planul de comunicare (2021). Strategia ANAF 2021-2024 vizează două aspecte majore pentru activitatea organizației: digitalizarea instituției și îmbunătățirea serviciilor puse la dispoziția cetățeanului.

Totodată, prin acest document programatic ANAF continuă să mențină obiectivele și liniile de acțiune legate de prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, să modernizeze cultura organizațională, să crească eficiența și transparentizarea rezultatelor instituționale.

Toate părțile interesate pot propune sau transmite observații cu privire la strategiile elaborate de ANAF, la adresa de email presa@anaf.ro.

In contextul procesului de digitalizare a Agentiei, in cursul anului 2020 au fost operationalizate si au devenit functionale urmatoarele proiecte:

– sistemul de poprire electronica;
– simplificarea Fisei analitice pe platitor in cazul persoanelor juridice;
– identificarea vizuala on-line, in vederea inrolarii de la distanta in SPV;
– programarea online pentru asistenta a contribuabililor la sediul unitatilor fiscale;
– interconectarea SPV cu portalul ghiseul.ro in vederea facilitarii efectuarii platilor.4

La inceputul anului 2021 la nivelul ANAF se afla in implementare 18 proiecte semnificative, dintre care sapte sunt in curs de implementare avansata:

– SAF-T (Standard Audit File for Taxation) – transferul electronic de date contabile si financiare de la companii catre administratia fiscala;

  • TRAFIC CONTROL – Sistemul informatic de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare de bunuri;
  • extinderea serviciilor electronice disponibile pe portalul ANAF;
  • sistemul informatic NOES (Nivelul Operativ al Executării Silite);
  • sistemul informatic One Stop Shop (OSS_RO) – pachetul TVA privind comerțul electronic;
  • extinderea sistemului informatic necesar realizarii schimbului de informatii fiscale între statele membre UE;
  • optimizarea sistemului informatic – VIES_RO – realizarea schimbului de informații privind livrările intracomunitare.

De asemenea, 11 proiecte urmează a fi demarate în cursul anului 2021. Dintre ANAF aminteşte:

– proiectul „SFERA”, care vizează actualizarea sistemelor informatice de administrare fiscală a contribuabililor și asigurarea interoperabilității acestora cu sistemele informatice ale altor instituții ale statului care dețin și pot furniza informații utile în activitatea de colectare a impozitelor și taxelor. Acest proiect va conduce la o gestionare centralizată și unitară a informațiilor referitoare la evidența contribuabililor persoane juridice.

-proiectul „APIC” (Administrație Performantă prin Informație Consolidată), care presupune implementarea unei platforme de tip Big Data, platformă ce va permite gestionarea unui volum masiv de date structurate și nestructurate, analiza acestora, modelarea predictivă și implementarea unui instrument informatic integrat care să asigure realizarea în mod automat a analizei de risc a contribuabililor. Volumele masive de date provenind din surse diferite au un efect pozitiv în procesul de luare a deciziilor în timp real. Informațiile provenite din diferite surse pot fi folosite si analizate astfel încât să fie obținute răspunsuri în ceea ce privește reducerea costurilor, reducerea timpului necesar procesării sau luarea unor decizii inteligente,

Sub-obiective strategice

1. Adoptarea unui design nou si inovator de procese de activitate si servicii, orientat catre asteptarile si cerintele contribuabililor:

Implementarea unui mecanism anual de analiza si evaluare, in vederea adaptarii la noile tendinte si cerinte exprimate de catre partenerii externi:

– evaluarea anuala a impactului serviciilor oferite;
– evaluarea anuala a satisfactiei contribuabililor privind interactiunea cu ANAF;
– evaluarea, prin sondaje de opinie, a necesarului de imbunatatire a serviciilor prestate, din perspectiva contribuabililor;
– evaluarea poverii fiscale pentru contribuabili si a masurilor care pot fi intreprinse in vederea imbunatatirii acestui aspect, conform modelului OCDE;
– consultarea mediului de afaceri si a mediului academic, prin intermediul Consiliului Consultativ, cu privire la masurile viitoare ce urmeaza a fi adoptate de catre ANAF; § realizarea unor planuri anuale de masuri privind prioritizarea activitatilor care sustin conformarea fiscala.

Simplificarea formularelor, declaratiilor si a altor documente fiscale pentru a sustine conformarea voluntara la declararea obligatiilor fiscale:

– reducerea numarului de formulare si declaratii;
– simplificarea si reconceptualizarea formularelor si declaratiilor;
– simplificarea, in continuare, a fisei analitice pe platitor.

Simplificarea graduala a procedurilor vamale, conform prevederilor Codului Vamal al Uniunii. Specializarea activitatii de administrare fiscala a marilor contribuabili, pe sectoare de activitate, pentru o mai buna intelegere a specificului fiecarei industrii si pentru o interactiune adaptata la cerintele specifice ale contribuabililor. Reconceptualizarea managementului arieratelor fiscale, obiectivul final fiind utilizarea metodelor de segmentare a debitorilor in functie de profilul de risc.

Dezvoltarea serviciului de Call-center prin: 

– marirea capacitatii tehnice a sistemului de a prelua simultan mai multe apeluri;
-implementarea de mesaje vocale preinregistrate, redate automat prin sistemul Raspuns Vocal Interactiv;
– cresterea numarului de operatori Call-center si formarea profesionala continua a acestora.

2. Furnizarea de servicii simple si accesibile pentru contribuabili: 

–  extinderea mecanismului audierii contribuabilului prin mijloace de comunicare la distanta, in vederea sprijinirii activitatii de conformare fiscala voluntara;
– asigurarea inregistrarii fiscale initiale, cat si a depunerii de mentiuni ulterioare, prin mijloace electronice;
– simplificarea procedurii de inregistrare in scopuri de TVA;
– extinderea la nivel national a serviciului de programari on-line si furnizarea de servicii in sistem self- service.

 3. Atitudine proactiva fata de contribuabili pentru a facilita procesul de cunoastere a modului de conformare la indeplinirea obligatiilor fiscale: 

– transmiterea de informari personalizate catre contribuabili prin intermediul Spatiului Privat Virtual;
– organizarea de campanii de mediatizare;
– organizarea de sesiuni de asistenta pe pagina de Facebook a ANAF;
– transmiterea de indrumari catre contribuabilii persoane fizice, prin care vom oferi informatii si asistenta in vederea indeplinirii, in mod corespunzator, a obligatiilor declarative si de plata.

Digitalizarea este mai mult ca oricand necesara pentru a deservi mai bine contribuabilii si mediul de business, pentru a asigura coordonarea eforturilor administrative cu modul in care contribuabilii utilizeaza tehnologia digitala, pentru a creste performanta serviciilor publice oferite in domeniul administrarii fiscale si vamale, a reduce povara administrativa si a facilita comunicarea intre ANAF si contribuabili in ambele sensuri, dupa cum precizeaza institutia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here