Potrivit Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, există mai multe tipuri de documente pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate.

Acestea sunt:

paşaportul diplomatic, paşaportul de serviciu, paşaportul simplu şi titlul de călătorie;

Documentele enumerate sunt proprietatea statului român şi reprezintă dovada identităţii, cetăţeniei, calităţii, precum şi a dreptului titularului de a călători în străinătate.

Cetăţenii români pot călători în străinătate şi în baza altor documente stabilite prin acordurile internaţionale la care România sau, după caz, Guvernul României este parte.

Noi vă vom prezenta câteva informaţii despre paşaportul simplu şi titlul de călătorie.

Despre paşaportul simplu

Paşaportul simplu se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea 248/2005 şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.

Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru evidenţa persoanelor sau la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa.

Cererile de eliberare a paşapoartelor se depun, în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.

Persoanele care, din motive obiective, nu se pot prezenta personal la serviciile publice comunitare pot depune cererile prin mandatar, cu procură specială, autentificată în ţară, de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale României.

Potrivit Legii nr. 248/2005, cetăţenii români nu pot deţine în acelaşi timp decât câte un singur paşaport simplu valabil, cu excepţia cazurilor care justifică deţinerea simultană a două sau mai multe paşapoarte.

De asemenea, cetăţenii români care sunt titularii mai multor paşapoarte valabile au obligaţia să predea autorităţilor competente paşapoartele deţinute suplimentar, în termen de 15 zile de la încetarea cazurilor de care vorbeam mai sus.

Eliberarea paşapoartelor simple minorilor

Minorilor cetăţeni români li se eliberează paşapoarte simple în următoarele condiţii:

– în cazul minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani, numai la cererea ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească, rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal, se arată în lege.

De asemenea, paşaportul poate fi eliberat dacă minorul a împlinit vârsta de 14 ani şi a cerut eliberarea documentului. Minorul trebuie să primească acordul ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă sau, după caz, a reprezentantului legal.

Minorii cetăţeni români, care nu au împlinit vârsta de 14 ani, pot fi incluşi în paşapoartele ambilor părinţi sau, după caz, în paşaportul unuia dintre părinţi.

Dacă minorul este titular al unui paşaport simplu, acesta poate fi anulat la solicitarea părintelui, apoi se va efectua menţiunea privind includerea în paşaportul părintelui.

Despre valabilitatea paşapoartelor

Valabilitatea paşapoartelor simple este stabilită după cum urmează:

–  3 ani pentru persoanele care nu au împlinit 14 ani;

–  5 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 25 de ani;

10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 de ani.

Pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşapoartele se pot elibera cu o valabilitate solicitată de părinţi sau, după caz, de reprezentanţii legali, fără a se depăşi valabilitatea maximă, adică trei ani.

De asemenea, pentru minorii care nu au împlinit vârsta de 14 ani, paşapoartele se pot elibera la cererea părinţilor cu o valabilitate mai mică decat cea  prevăzută, adică trei ani, cu condiţia să nu depăşească data la care titularul împlineşte vârsta de 18 ani.

Conform Legii nr. 248/2005, valabilitatea paşapoartelor simple încetează de drept la data la care se constată de către autorităţile competente faptul că sunt deteriorate ori distruse sau, după caz, existenţa în conţinutul acestora a unor ştersături ori modificări operate fără drept.

Paşapoartele simple se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu le înstrăina, cu excepţia situaţiilor în care documentele se reţin de autorităţile competente sau se depun la misiunile diplomatice ori oficiile consulare străine, în vederea aplicării vizei.

Despre titlul de călătorie

Titlul de călătorie este un document care se eliberează cetăţenilor români aflaţi în străinătate, care nu mai posedă document de călătorie valabil, pentru ca titularul să îşi poată continua călătoria, reglementa şederea ori pentru a se întoarce în ţară.

Titlul de călătorie se eliberează de către misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Titlul de călătorie se eliberează cu valabilitatea de cel mult un an. Valabilitatea titlului de călătorie încetează de drept la data intrării titularului în România.

Titlul de călătorie, la fel ca în cazul paşapoartelor, se păstrează de către titulari, care au obligaţia de a nu-l înstrăina.

Sursa: Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, publicată în Monitorul Oficial

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here