Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, cu completările ulterioare, a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 158 (M.Of. nr.503 din 14 iulie a.c.), în vigoare din data de 17 iulie 2011. Ordonanţa de urgenţă stabileşte lucrările de intervenţie pentru izolarea termică a blocurilor de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990, etapele necesare realizării lucrărilor, modul de finanţare a acestora, precum şi obligaţiile şi răspunderile autorităţilor administraţiei publice şi ale asociaţiilor de proprietari.

Legea de aprobare a introdus noi amendamente, cu facilităţi menite să stimuleze implicarea proprietarilor şi a autorităţilor locale în acţiunea preconizată prin actul normativ, dintre care reţinem:

● Lucrările de intervenţie la anvelopa blocului de locuinţe vor cuprinde, potrivit completărilor aduse prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, inclusiv închiderea balcoanelor/logiilor cu tâmplărie performantă energetic.

● În legătură cu cheltuielile pe care le poate prelua administraţia publică locală, legea de aprobare vine şi pune în sarcina consiliilor locale decizia privind condiţiile de preluare a cheltuielilor suplimentare, dincolo de marja de 30%, precum şi criteriile de selecţie, cu luarea în considerare, cu prioritate, a locuinţelor aparţinând următoarelor categorii de persoane:

– persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întreţinere;

– persoane singure/familii ale căror venituri medii nete lunare pe persoană singură/membru de familie sunt mai mici decât câştigul salarial mediu net lunar pe economie.

Obligaţia legală privind finanţarea executării lucrărilor de intervenţie prevede participări de:

– 50% din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Locuinţei;

– 30% din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale şi/sau din alte surse legal constituite;

– 20% din fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari şi/sau din alte surse legal constituite.

Prin excepţie, autorităţile administraţiei publice locale pot asigura, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, cheltuieli suplimentare, în condiţiile amendate de legea de aprobare.

● Autorităţile administraţiei publice locale pot hotărî şi preluarea cheltuielilor aferente lucrărilor de intervenţie, corespunzătoare cotei de 50% ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinţe.

● În ce priveşte asociaţia de proprietari, aceasta va participa, prin reprezentant desemnat, la contractarea proiectării şi a execuţiei lucrărilor de intervenţie, astfel cum s-a stabilit prin legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă, suplimentar faţă de atribuţiile anterior stabilite şi care prevedeau că asociaţia: aprobă în adunarea generală a proprietarilor înscrierea în programul local; semnează contractul de mandat cu coordonatorul local, prin care îl mandatează pe acesta să stabilească măsurile şi acţiunile ce se impun, în condiţiile şi cu respectarea ordonanţeI de urgenţă, pentru creşterea performanţei energetice a blocului de locuinţe; constituie fondul de reparaţii pentru asigurarea finanţării cotei-părţi care îi revine în vederea executării lucrărilor de intervenţie; participă la recepţia la terminarea lucrărilor, precum şi la recepţia finală.

● Proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor care au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie beneficiază, în condiţiile legii, de scutire de la plata impozitului aferent locuinţei pe o perioadă de minimum 7 ani. Scutirea este, însă, condiţionată de obţinerea auditului energetic prin care se certifică realizarea recomandărilor propuse de către auditorul energetic pentru clădiri.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here