Hotărârea nr. 1146/2022 pentru modificarea art. 5 din Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi şi unităţilor şcolare de provenienţă a premianţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar este în vigoare de la 15 septembrie 2022.

Elevii şi formaţiile/echipele de elevi premiaţi potrivit Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, şi regulamentelor competiţiilor internaţionale organizate în ţară sau la care participarea echipelor care reprezintă România este finanţată de Ministerul Educaţiei, denumit în continuare ME, primesc diplome, medalii şi stimulente financiare în cuantumuri după cum urmează:

A. Cuantumurile stimulentelor financiare, acordate individual, sunt următoarele:

a) la etapa naţională se acordă de către ME, din fondurile alocate inspectoratului şcolar organizator al acestei etape a competiţiilor:

– premiul I 1.000 de lei;

– premiul II 700 de lei;

– premiul III 500 de lei;

– menţiune 300 de lei;

b) la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria I, desfăşurate la nivel mondial, se acordă de către ME:

– premiul I/medalie de aur cu punctaj absolut 20.000 de lei;

– premiul I/medalie de aur 15.000 de lei;

– premiul II/medalie de argint 12.500 de lei;

– premiul III/medalie de bronz 10.000 de lei;

– menţiune 6.000 de lei;

c) la etapa internaţională a competiţiilor şcolare, categoria a II-a, desfăşurate la nivel european sau regional, se acordă de către ME stimulente în valoare de:

– premiul I/medalie de aur 7.500 de lei;

– premiul II/medalie de argint 6.000 de lei;

– premiul III/medalie de bronz 4.500 de lei;

– menţiune 3.500 de lei;

d) pentru şcoala unde frecventează elevul/elevii premiat/premiaţi la competiţiile şcolare internaţionale categoria I şi, respectiv, a II-a se acordă aceleaşi stimulente pe care le-a/le-au obţinut elevul/elevii său/săi. Stimulentele primite se vor utiliza pentru dotări destinate, cu prioritate, disciplinei/disciplinelor corespunzătoare obţinerii performanţei şcolare.

B. Cuantumurile stimulentelor financiare acordate fiecărui elev care face parte din echipa/formaţia de elevi premiată la etapa naţională a competiţiei şcolare sunt următoarele:

– premiul I 600 de lei;

– premiul II 400 de lei;

– premiul III 200 de lei.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here