Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate a suferit, recent, modificări şi completări aduse prin Legea nr. 49/2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 323 din 17 aprilie 2020 şi care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2021.

Reţinem aici următoarele amendamente aduse la reglementarea de bază.

– Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familiile care au stabilit dreptul la alocație pentru susținerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, indiferent dacă familia se află în plata acestui drept sau acesta este suspendat.

  • Pentru această situaţie, stimulentul educațional se acordă din oficiu, după caz, odată cu stabilirea dreptului de alocație pentru susținerea familiei, sau după acordarea acestuia, persoanei care este și titularul alocației pentru susținerea familiei.

– Prin excepție, stimulentul educațional se acordă și copiilor aflați în îngrijirea persoanei care a fost desemnată de părinte pentru întreținerea copilului, pe perioada absenței părinților, dacă veniturile pe persoană, inclusiv copilul aflat în îngrijire, nu depășesc nivelul maxim de venituri pentru acordarea alocației pentru susținerea familiei.

  • Pentru această situaţie, stimulentul educaţional se va acorda pe bază de cerere.

– Stimulentul educațional se acordă numai pentru copiii înscriși într-o unitate de învățământ preșcolar.

Valoarea nominală lunară minimă a stimulentului educațional se raportează la indicatorul social de referință și este de 0,2 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris la grădiniță, beneficiar al stimulentului educațional.

Pentru 2020, valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 lei.

– Pentru copiii care au drepturi stabilite la data intrării în vigoare a prezentei legi, stimulentul educațional  se acordă până la finalizarea anului școlar în curs.

  • După această dată, dreptul la stimulentul educațional încetează de drept, cu excepția situației în care familia se află în situațiile prevăzute la art. 2 alin. (1) și (2) din Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta lege.

Modificări unor reglementări de aplicare

În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a Legii nr. 49/2020 urmează să se modifice în mod corespunzător:

  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Normele metodologicede aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here