Până luni, 17 septembrie, contribuabilii trebuie să depună la Fisc unele declaraţii fiscale, pe care le vom detalia în acest articol.

Data iniţială de depunere a acestor obligaţii fiscale era 15 septembrie, însă această zi este nelucrătoare, aşa că declaraţiile se vor depune în prima zi lucrătoare de după această dată, adică 17 septembrie.

În acest sens, asiguraţii care au încheiat opţional un contract de asigurare pentru şomaj cu Agenţia de ocupare a forţei de muncă judeţeană/a municipiului Bucureşti trebuie să plătească cota de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna august.

O altă obligaţie fiscală o constituie plata impozitului pe spectacole.

Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Orice persoană care datorează impozitul pe spectacole are obligaţia de a depune o declaraţie la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a avut loc spectacolul.

Descarcă declaraţia privind încasările din spectacole! Click aici!

De asemenea, contribuabilii ANAF vor trebui să depună următoarele formulare şi declaraţii:

1. Situaţie centralizatoare privind achiziţiile/utilizările de produse accizabile şi livrările de produse finite pentru luna august.

Descarcă formularul! Click aici!

2. Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna august

Descarcă formularul! Click aici!

3. Situaţie centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse energetice pentru luna august

Descarcă formularul! Click aici!

4. Evidenţa achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna august

Descarcă formularul! Click aici!

5. Situaţia produselor din grupa tutunului prelucrat eliberate pentru consum în luna de raportare – pentru luna august

Descarcă formularul! Click aici!

6. Jurnalul privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/navigaţie – luna august

Descarcă formularul! Click aici!

7. Jurnalul privind achiziţiile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie/ navigaţie – luna august

Descarcă formularul! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here