Uniunea Europeană oferă numeroase beneficii cetățenilor, rezidenților, întreprinderilor și asociațiilor din cadrul său. Cetățenii statelor membre ale UE sunt, de asemenea, cetățeni ai Uniunii și se bucură de o serie de drepturi care decurg din cetățenia europeană. Este posibil totuși să întâmpinați probleme atunci când trebuie să vă exercitați aceste drepturi.

V-ați întrebat vreodată cine v-ar putea ajuta? Este posibil să nu fie întotdeauna clar dacă problema este cauzată de administrația UE, de autoritățile unui stat membru sau de o entitate privată. Chiar dacă știți cui aparține vina, este posibil să nu fie evident de unde puteți obține ajutor. Într-o Uniune bazată pe principiul fundamental al statului de drept, este extrem de important să existe o soluție rapidă și eficientă pentru orice probleme întâmpinate în dobândirea drepturilor dumneavoastră.

 Ce reprezintă Ombudsmanul European?

Ombudsmanul European (Instituţia Avocatului Poporului în Uniunea Europeană) este un organism independent și imparțial care poate trage la răspundere administrația UE. Ombudsmanul European investighează plângerile privind cazuri de administrare defectuoasă în activitatea instituțiilor, organelor, oficiilor și agențiilor UE. Numai Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în exercitarea funcțiilor sale jurisdicționale, nu se încadrează în competența Ombudsmanului. Ombudsmanul poate constata un caz de administrare defectuoasă dacă o instituție nu respectă drepturile fundamentale, normele sau principiile de drept sau principiile bunei administrări.

Administrarea defectuoasă include, de exemplu, nereguli administrative, incorectitudine, discriminare, abuz de putere, lipsă de răspuns, refuzul furnizării de informații și întârziere nejustificată. Orice cetățean sau rezident al UE sau întreprindere, asociație sau alt organism cu sediul social în UE poate înainta o plângere. Nu este necesar să fiți afectat personal de cazul de administrare defectuoasă pentru a înainta o plângere. Vă rugăm să rețineți că Ombudsmanul European poate trata doar plângerile privind administrația UE și nu și pe cele împotriva administrațiilor naționale, regionale sau locale, nici chiar în cazurile în care plângerile se referă la chestiuni privind UE.

Cu ce nu se ocupă Ombudsmanul European?

Ombudsmanul nu poate investiga:

* plângeri împotriva autorităților naționale, regionale sau locale din statele membre ale UE, nici chiar în cazurile când plângerile se referă la chestiuni privind UE;

* activități ale instanțelor judecătorești naționale sau ale ombudsmanilor naționali;

* plângeri împotriva întreprinderilor sau a persoanelor fizice.

În continuare vă prezentăm o plângere împotriva Comisiei Europene, adresată Ombudsmanului European.

Recuperarea cheltuielilor

Partea reclamantă, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, un ONG flamand care oferă asistenţă pentru refugiaţi, a obţinut o subvenţie din partea Comisiei Europene pentru a desfăşura un proiect în Republica Democratică Congo. În septembrie 2004, reclamantul a trimis Comisiei un e-mail şi o scrisoare în care cerea Comisiei aprobarea pentru o metodă alternativă, simplificată, de a declara cheltuielile proiectului, care să includă şi cheltuielile antreprenorilor locali participanţi la proiect.

Persoana de contact a Comisiei a răspuns printr-un e‑mail, după cum urmează: „Prin prezenta, …vă dau acordul nostru…”. În urma unui audit ex-post, Comisia a hotărât să recupereze însă de la partea reclamantă suma de 150 000 EUR, pe motiv că respectivele cheltuieli nu fuseseră declarate conform dispoziţiilor acordului de subvenţionare. Potrivit părţii reclamante însă, aceste cheltuieli fuseseră declarate pe baza metodei de declarare a cheltuielilor pe care Comisia o aprobase.

Reclamantul a adresat atunci o plângere Ombudsmanului European, susţinând că Comisia a încălcat principiul aşteptărilor legitime, nerespectând metodologia de declarare a cheltuielilor care fusese stabilită cu aceasta.

În avizul său, Comisia susţinea că e-mailul trimis de persoana sa de contact nu constituie o modificare la acordul de subvenţionare. Ombudsmanul a considerat totuşi că e-mailul respectiv constituia o aprobare a metodei alternative de declarare a cheltuielilor propuse de reclamant şi că se poate susţine cel puţin că Comisia acceptase să renunţe la părţile respective din acordul de subvenţionare pentru a permite reclamantului să folosească sistemul alternativ de declarare a cheltuielilor.

A propus, prin urmare, Comisiei o soluţie amiabilă în care să examineze dacă şi în ce măsură reclamantul respectase metoda alternativă de justificare a cheltuielilor în privinţa cheltuielilor antreprenorilor locali participanţi la proiect şi pe această bază să ia în considerare plata sumei respective reclamantului.

Comisia a acceptat propunerea de soluţionare amiabilă afirmând că pentru proiectele în care reclamantul respectase metoda alternativă de declarare a cheltuielilor, va considera cheltuielile respective eligibile şi va efectua o plată suplimentară.

În mai 2012, reclamantul a informat Ombudsmanul că a obţinut o plată din partea Comisiei de 104 842 EUR şi i-a mulţumit pentru intervenţie.

Sursa: http://www.ombudsman.europa.eu/home/ro/default.htm

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here