Guvernul României a adoptat o Hotărâre de Guvern prin care se face modificarea Statutului Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1610 din 2006.

Pentru a respecta măsurile de disciplină economico-financiară prevăzute în Capitolul III din Legea nr. 296/2023, cu modificările și completările ulterioare, Guvernul a decis următoarele modificări ale Statutului ANOFM:

  • Reducerea numărului maxim de posturi la ANOFM de la 2175 la 2130, prin desființarea posturilor vacante.
  • Reducerea numărului de posturi pentru agențiile județene și a municipiului București și pentru Centrul Național de Formare Profesională a Personalului Propriu la 1846 de posturi și diminuarea numărului de posturi pentru centrele regionale de formare profesională a adulților la 92 de posturi.
  • Modificarea structurilor organizatorice ale aparatului central al ANOFM, agențiilor județene și a municipiului București, centrelor regionale de formare profesională a adulților și Centrului Național de Formare Profesională a Personalului Propriu, prin eliminarea posibilității constituirii de birouri în cadrul acestora.
  • Actualizarea structurii organizatorice a ANOFM, conform Anexei nr. 1 la Statut.

De asemenea, pentru a simplifica structura organizatorică a ANOFM, Serviciul Comunicare și Secretariatul Consiliului de Administrație și Direcția Contencios, Legislația Pieței Muncii și Metodologie vor fi reunite în noua Direcție Juridică, Metodologie și Comunicare. Această reorganizare va respecta dispozițiile art. 408 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.

Noua structură și încadrarea în numărul de posturi aprobat se vor implementa în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei Hotărâri, respectând procedurile și dispozițiile legale aplicabile fiecărei categorii de personal.

Vezi aici Hotărâerea 757/2024

Vez aici alte articole despre ANOFM

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here