Senatul va dezbate în procedură de urgență un proiect de lege privind unele măsuri de sprijin financiar pentru furnizorii de servicii farmaceutice și medicale de specialitate în regim de ambulator, care prevede alocarea unei sume lunare de 5.000 lei.

Inițiatorii proiectului susțin că sistemul de servicii medicale și farmaceutice trebuie să facă față unor comenzi urgente și costisitoare, în contextual aprovizionării în situația de urgență generate de răspândirea coronavirusului.

Beneficiarii noilor prevederi sunt:

  • cabinetele de medicină de familie indiferent de forma de organizare,
  • farmaciile comunitare,
  • cabinetele de specialitate,
  • laboratoarele de analize medicale,
  • furnizorii de servicii de imagistica medicală.

Propunerea legislativă stabilește asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, pentru contractarea sumei de 5.000 lei/lună/tură, pentru procurarea materialelor de protecție contra infecțiilor, utile furnizorilor și asiguraților.

Lege privind unele măsuri financiare în domeniul sanitar în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului Covid 19

Art. 1. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, furnizorii de servicii farmaceutice şi medicale de specialitate în regim de ambulator, aflaţi în contract cu casele de asigurări de sănătate vor beneficia, lunar, de suma de 5000 lei/tura de activitate, pentru asigurarea materialelor de protecţie necesare furnizorilor şi asiguraţilor.

Art.3. – Sumele sunt asigurate prin transferuri de la bugetul de stat către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here