Ministerul Agriculturii va ajuta producătorii de vinuri care au rămas cu stocuri mari din cauza pandemiei, pentru că nu au mai vândut produsele industriei hoteliere și restaurantelor, să își distileze produsele, să obțină alte produse pe care le pot vinde cu taxe mai mici.

Practic, legislația actuală prevede taxe mult mai mari pentru produsele distilate – brandy, coniac, țuică, alte produse similare. Producătorii de vinuri care își vor transforma produsele viticole în produse distilate vor achita taxe identice cu cele din domeniul viticol, așadar mai mici.

Această măsura cu caracter excepțional este menită să îmbunătățească performanța economică a producătorilor vitivinicoli afectați de un deficit brusc de lichidități și să conducă la evitarea unor disfuncționalități majore în asigurarea tuturor lucrărilor necesare unei evoluții favorabile a plantațiilor viticole, susțin reprezentanții ministerului în nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, pus în dezbatere publică pe site-ul instituției.

De asemenea, eliminarea de pe piață a unei cantități de vin, care nu a putut fi comercializată și nu poate fi depozitată, ar putea sa ajute la creșterea veniturilor producătorilor vitivinicoli. Beneficiarii direcți ai sprijinului financiar pentru distilarea de criză a vinului sunt distileriile autorizate pentru distilarea produselor vinicole care obțin, în urma distilării vinului, un produs cu tărie alcoolică de minimum 92% din volum, care va fi utilizat exclusiv în scopuri industriale, inclusiv în scopuri de dezinfectare sau farmaceutice sau în scopuri energetice. Volumul de vin care trebuie distilat și pentru care se solicită sprijin financiar va fi justificat de contractele încheiate între distilerie și producători vitivinicoli care îl livrează în acest scop și care cuprind toate clauzele privind colectarea vinurilor, precum si plata costurilor de furnizare a vinului către distilerii.

Totodată, prin acest proiect de act normativ se urmărește accelerarea gradului de absorbție a fondurilor europene nerambursabile acordate sectorului vitivinicol din FEGA, în cadrul PNS 2019-2023. Sprijinul financiar oferit prin această măsură va acoperi costurile de furnizare a vinului către distilerii și de distilare a acestuia, fapt care va conduce la asigurarea lichidităților necesare producătorilor vitivinicoli pentru implementarea programelor de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole și de investiții aflate în derulare. De asemenea, se va reduce riscul de neaccesare al fondurilor europene disponibile pentru România pentru exercițiul financiar 2020, prin realocarea fondurilor disponibile în cadrul PNS 2019-2023 către această măsura excepțională, în cadrul cuantumului stabilit pentru acest exercițiu financiar de 47,7 mil. euro.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here