Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat modelul de afaceri ce trebuie depus de IMM-urile care se înscriu la programul de ajutor de minimis Start Up Nation, suma primită din fonduri nerambursabile, de la stat, fiind de până la 200.000 de lei.

Printre domeniile de activitate care sunt eligibile la finanțare se numără industria prelucrătoare, industriile creative, serviciile și comerțul. Printre cele excluse se numără societățile cu activitate de  producție sau comercializare armament, muniții, tutun, alcool, plante, substanțe şi preparate stupefiante şi psihotrope, dar și producție sau comerciaizare produse energetice, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, activităţi de pescuit şi acvacultură.

Schema de ajutor de minimis este valabilă până la 31 decembrie 2020, iar plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.

Bugetul alocat pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017, este de 1.713.798.000 lei. Alocaţia Financiară Nerambursabilă va fi de maximum 200.000 lei/ beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv  TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului. Statul estimează acordarea acestui ajutor pentru cel mult 10.000 de beneficiari.

Printre criteriile de eligibilitate sunt:

  • societățile sunt înregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile, în baza  Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor;
  • sunt IMM, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii ( până la 249 angajați, cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro)
  • sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
  • au capital social integral privat;
  • codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată;
  • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării acordului de finanțare.

Firmele candidate se vor putea înscrie în program on-line, pe site-ul ministerului, iar după procedura de  selecție, termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 29 septembrie 2017.  În maxim 1 an de la semnarea acordului, dar nu mai târziu de  29 septembrie 2018, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia de decont la sediul Oficiului teritorial pentru IMM-uri, de care aparține firma. Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de rambursare/decontare cereri de plată aferent planului de afaceri aprobat. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here