Standardele privind organizarea formării profesionale pentru psihologii cu drept de liberă practică, aprobate prin Hotărârea Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2016, publicată în Monitorul Oficial nr. 134 din 20 februarie 2016 (M.Of. nr. 134/2016).

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1.

(1) Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică se realizează în condiţiile Normelor privind formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, aprobate prin hotărâre a Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, denumit în continuare Colegiu.

(2) Potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. (2) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, denumită în continuare lege, titlul universitar necesar pentru exercitarea profesiei de psiholog în România, pentru toate treptele de specializare este „licenţiat în psihologie”, confirmat prin diplomă de licenţă, emisă de către o instituţie de învăţământ superior acreditată, din România sau din străinătate, recunoscută sau echivalată, după caz, în condiţiile legii.

Art. 2.

(1) Formarea profesională iniţială se realizează potrivit condiţiilor stipulate la alin. (2).

(2) Formarea profesională complementară este specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi se poate realiza prin cursuri de formare profesională complementară, într-o specialitate profesională, cu o durată de 2 ani, organizate de către furnizori de formare profesională, avizaţi în condiţiile legii de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România. Durata programelor de formare profesională complementară pentru specialităţile consiliere psihologică şi psihoterapie poate fi mai mare de 2 ani, în funcţie de fiecare metodă psihoterapeutică.

(3) Cursurile universitare de master organizate de către instituţiile de învăţământ acreditate pot fi recunoscute şi avizate ca formare profesională complementară, la cerere, cu respectarea condiţiilor de calitate specifice formării profesionale complementare a psihologilor cu drept de liberă practică şi obţinerii avizului Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România. Pentru treapta de specializare psiholog specialist, cursurile universitare de master organizate de către instituţiile de învăţământ acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sunt recunoscute de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(4) În cazul constatării nerespectării condiţiilor de avizare, privind calitatea formatorilor şi/sau a programelor analitice, specifice cursurilor de formare profesională complementare a psihologilor cu drept de liberă practică, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România poate suspenda avizul profesional acordat pentru aceasta, până la remedierea situaţiei constatate.

Art. 3.

(1) Formarea profesională continuă este specifică profesiei de psiholog cu drept de liberă practică şi se poate realiza prin cursuri de formare profesională continuă, conferinţe, workshopuri, simpozioane sau alte manifestări profesionale, avizate profesional, organizate de către furnizorii de formare profesională, avizaţi de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(2) În cazul constatării nerespectării condiţiilor de calitate, privind calitatea formatorilor sau a programelor analitice, specifice formării profesionale continue a psihologilor cu drept de liberă practică, Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România poate suspenda avizul profesional acordat, până la remedierea situaţiei constatate.

Art. 4.

(1) Formarea profesională a psihologilor cu drept de liberă practică, organizată în condiţiile art. 2, este susţinută numai de către formatori certificaţi de către Colegiul Psihologilor din România, cu condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute în Standardele de calitate în serviciile psihologice (SCSP), la propunerea furnizorilor de formare profesională avizaţi de către Comitetul director al Colegiului Psihologilor din România.

(2) Calitatea de formator în cadrul programelor de formare profesională specifică psihologilor cu drept de liberă practică este certificată potrivit dispoziţiei preşedintelui Comitetului director al Colegiului Psihologilor din România, în specialităţile profesionale atestate, precum şi în domeniile de activitate/de formare, specifice fiecărei specialităţi profesionale. Formarea profesională într-o specialitate nu poate fi realizată în general, ci numai într-un domeniu circumscris competenţei profesionale obţinute prin experienţă profesională relevantă şi/sau studii, cercetări doctorale şi/sau publicaţii de specialitate, în condiţiile Standardelor de calitate în serviciile psihologice (SCSP).

(3) Formatorii recunoscuţi de către asociaţiile naţionale din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de către asociaţiile naţionale membre ale EFPA – European Federation of Psychologists Associations, sau recunoscuţi de către autorităţile competente, prin Internal Market Information System (IMI) pot realiza activităţi de formare profesională pentru psihologii cu drept de liberă practică în România, cu condiţia coparticipării unor formatori români, certificaţi de către Colegiul Psihologilor din România.

[Continuare…]

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here