Legea pensiilor publice a fost modificată prin ordonanţă de urgenţă, astfel încât, pentru anumite categorii de locuri de muncă încadrate în grupa I de muncă din industria de armament să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

Ordonanța de urgență nr. 108/2020 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 595 din 7 iulie 2020.

De ce au fost necesare completările la legea pensiilor

În Expunerea de motive se arată că noxele măsurate, valorile biologice și biotoxicologice depășesc valorile/limitele admise pentru persoanele care au desfășurat activități încadrate în grupa I de muncă din industria de armament, conform legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, iar aceste condiții de muncă nu pot fi ameliorate prin modificări ale tehnologiei folosite de către angajatori, motiv pentru care este necesar ca aceste persoane să beneficieze de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

Noutăţile aduse la lege

Completările aduse de ordonanţa de urgenţă semnalată prevăd următoarele:

– În categoria locurilor de muncă în condiţii speciale intră şi activitățile referitoare la fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor; fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții, locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia; operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice; delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.

Este asimilată stagiului de cotizare în condiții speciale de muncă perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001, în care salariații au desfășurat activitățile dintre cele prevăzute în categoria de mai sus, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă.

Persoanele care au desfășurat activități dintre cele din categoria nou introdusă în lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare cu 13 ani, pentru un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani realizat în aceste activități.

Pentru persoanele care au desfășurat activitățile încadrate în această categorie, stagiul complet de cotizare este de 25 de ani.

ATENŢIE: Pevederile privind reducerea vârstei standard de pensionare şi stagiul complet de cotizare se fac pe cale de excepţie de la regula generală din lege potrivit căreia persoanele care au realizat stagiul complet de cotizare au dreptul la pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea vârstelor standard de pensionare conform tabelului nr. 2 de la art. 55 alin. 1), în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa I de muncă, potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001, precum și în situația celor care au realizat stagii de cotizare în locurile de muncă încadrate în condiții speciale

Beneficiarii acestor prevederi

– De completările aduse la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază, la cerere, și persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis în perioada anterioară datei intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

Drepturile de pensie recalculate se acordă începând cu luna următoare celei în care a fost depusă solicitarea.

Atenţie la legea aplicabilă de la 1 septembrie 2021

De la 1 septembrie 2021 va intra în vigoare noua reglementare dată de Legea nr. 291/2019. Reamintim că, în Anexa 2 a acestei legi sunt prevăzute locurile de muncă încadrate în condiţii speciale, listă în care vor intra şi activităţile prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here