Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale a finalizat proiectul “Realizarea arhitecturii Sistemului informaţional şi a structurii bazei de date economico-financiare ale autorităţilor administraţiei publice locale – BDAPL”, primul dintr-un set de trei proiecte al căror obiectiv final este realizarea la nivelul Ministerului Administraţiei și Internelor a unei baze de date cu informaţii economico-financiare și statistice colectate de la unităţile administrativ-teritoriale şi de la instituţii ale administraţiei centrale.

Acest proiect a asigurat proiectarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date, precum şi elaborarea specificaţiilor tehnice ale soluţiei informatice şi de comunicaţii.

Pentru atingerea obiectivului final urmează alte două proiecte: unul pentru implementarea sistemului informatic şi a bazei de date, precum şi instruirea personalului care va administra şi întreţine sistemul la nivel central, și un altul pentru pregătirea personalului cu atribuţii de culegere şi transmitere a datelor.

Ministerul Internelor şi Administraţiei a pornit de la constatarea că multe din deciziile administraţiei publice centrale, ce vizează procesele de descentralizare şi  politicile fiscale şi bugetare locale, se bazează pe informaţii incomplete şi nerelevante vizavi de administraţia publică locală, fapt care generează luarea deciziilor  în condiţii de incertitudine şi chiar de risc.

In aceste condiţii, viitoarea bază de date, inclusiv indicatorii realizaţi vor fi disponibili pe site-ul M.A.I., astfel încât atât administraţia publică centrală, cât şi administraţia publică locală să-i poată consulta şi să le permită realizarea de analize, precum şi simulări de strategii şi decizii punctuale.

Poziţiile administraţiei publice centrale, precum şi cele ale administraţiei publice locale se vor raporta la date comune, fapt care va facilita armonizarea punctelor de vedere şi adoptarea măsurilor optime, rezultate în urma simulărilor, fapt care determină adoptarea unor decizii în condiţii de certitudine.

Transparenţa pe care trebuie să o realizeze proiectul va pune în lumină eventuale distorsionări sau ajustări nerealiste la bugetele locale, cu sume fictive, precum şi posibilităţile adevărate de colectare şi administrare a bugetului. Corectarea datelor şi însumarea lor, la nivel naţional, va da o imagine reală asupra posibilităţilor de moment, precum şi asupra strategiilor ce pot fi luate în calcul pentru perioade ulterioare.

Administrarea sistemului de către tehnicieni face ca, cel puţin teoretic, acesta să fie ferit de imixtiuni politice. Tot sub aspect tehnic, se va evita dubla raportare: datele furnizate de administraţiile locale, în regim obligatoriu, în prezent, nu vor mai trebui raportate şi la sistemul bancii de date care le va prelua direct de la autorităţile colectoare.

Practic, până în prezent, a fost finalizată faza I – Proiectarea arhitecturii sistemului informaţional şi a structurii bazei de date. Proiectul continuă cu faza II – Realizarea efectivă şi implementarea sistemului informaţional şi a bazei de date şi ultima etapă – Pregătirea şi instruirea utilizatorilor finali.

Conferinţa de închidere a primului proiect, care marchează sfârşitul seriei de evenimente destinate consultării publice cu privire la procesul de proiectare a sistemului informatic şi a bazei de date economico-financiare ale unităţilor administrației publice locale – BDAPL, are loc în perioada 14-15 aprilie 2011, la Hotelului Minerva din București.

La eveniment sunt aşteptaţi peste 100 de participanţi din administraţia publică centrală şi locală, structurile asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale şi reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale specialiştilor din administraţia publică locală – Asociaţia Municipiilor din Romania (AMR), Asociaţia Oraşelor din România (AOR), Asociaţia Comunelor din România (ACoR), Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România (UNCJR), Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (ADECJR), Asociaţia Naţională a Informaticienilor din Administraţia Publică (ANIAP – precum şi invitaţi din ţările în care s-au realizat studiile externe și schimburile de experienţă.

Necesitatea implementării întregului proiect este motivată de asumarea de către Guvernul României a priorităţilor de creştere a capacităţii administrative, de consolidare a procesului de descentralizare fiscală şi administrativă, de deconcentrare şi descentralizare a serviciilor – arii pe care proiectul propus le sprijină. Totodată, acest proiect este unul strategic în contextul strategiei naţionale de eGuvernare (guvernare electronică) şi îşi propune să exploateze la maximum lecţiile învăţate şi aplicate de alte state membre care au implementat astfel de sisteme.

Mai multe informaţii cu privire la acest proiect sunt disponibile pe site-ul M.A.I., Direcţia pentru Politici Fiscale şi Bugetare Locale www.dpfbl.mai.gov.ro, şi pe portalul BDAPL www.bdapl.mai.gov.ro.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here