Discuţia de faţă este generată de dispoziţiile coloanei întâi din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010, care, pe lângă criteriile vârstei şi stagiului de cotizare, introduc o nouă condiţie în funcţie de care se stabileşte pensia, respectiv data naşterii asiguratului. Prin urmare, consideră că s-a creat o discriminare pe criterii de vârstă.

Aceste dispoziţii au fost apreciat ca fiind neconstituţionale de către un petent, cu prilejul soluţionării unei cauze în care a solicitat anularea Deciziei din 2013, emise de Casa Sectorială de Pensii a MAI şi obligarea acestei instituţii la stabilirea pensiei cu luarea în considerare a unui stagiu de cotizare de 21 de ani şi 5 luni pentru numărul de puncte realizat în sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, considerând că stagiul de cotizare complet trebuie să fie cel stabilit în funcţie de data ieşirii la pensie, iar nu cel stabilit în funcţie de data naşterii.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că autorul excepţiei este o persoană care a beneficiat de reducerea vârstei de pensionare, astfel că a solicitat acordarea dreptului de pensie la o dată anterioară faţă de cea pe care legea o prevedea dacă ar nu ar fi beneficiat de această reducere. În concret a obţinut dreptul la pensie în data de 3 noiembrie 2011, deşi, dacă nu beneficia de reducerea vârstei de pensionare, acest drept trebuia să i se acorde în luna octombrie din anul 2023.

La stabilirea punctajului mediu anual Casa Sectorială de Pensii a MAI a luat în calcul stagiul de cotizare aferent datei la care autorul excepţiei trebuia să se pensioneze dacă nu beneficia de reducerea vârstei de pensionare, iar nu pe cel de la data pensionării, ceea ce a avut ca rezultat obţinerea unui punctaj mai mic.

Or, autorul excepţiei susţine că acest mod de stabilire a punctajului mediu anual este neconstituţional, iar viciul de neconstituţionalitate este generat de dispoziţiile coloanei întâi din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010, care, pe lângă criteriile vârstei şi stagiului de cotizare, introduc o nouă condiţie în funcţie de care se stabileşte pensia, respectiv data naşterii asiguratului. Prin urmare, consideră că s-a creat o discriminare pe criterii de vârstă.

Analizând dispoziţiile coloanelor 3-5 din anexa nr. 6 la Legea nr. 263/2010, Curtea constată că acestea stabilesc o creştere etapizată şi corelată a vârstelor şi stagiilor de cotizare. Coloana întâi din anexă prevede, în plus, data naşterii asiguratului în funcţie de care se stabileşte data la care are dreptul să solicite deschiderea dreptului la pensie şi în funcţie de care se stabilesc vârsta şi stagiul de cotizare. Atunci când asiguratul beneficiază de reducerea vârstei de pensionare, aşa cum este cazul autorului excepţiei, perioada redusă se scade din vârsta de pensionare din coloana a treia, corespunzătoare datei naşterii prevăzute în coloana întâi. Astfel, asiguratul se poate pensiona la o dată anterioară celei prevăzute în coloana a doua, corespunzătoare datei naşterii.

De asemenea, stagiul de cotizare este cel corespunzător datei naşterii, iar nu celui de la data pensionării. A considera că vârsta de pensionare se stabileşte în funcţie de data deschiderii dreptului la pensie, iar nu în funcţie de data naşterii, ar însemna ca asiguratul să beneficieze, practic, de o dublă reducere, atât cea obţinută potrivit legii, ca urmare a condiţiilor în care şi-a desfăşurat activitatea profesională, dar şi de una obţinută prin eludarea legii, întrucât scăderea perioadei reduse nu s-ar efectua din vârsta la care ar fi trebuit să se pensioneze potrivit datei naşterii, ci dintr-o vârstă mai mică, corespunzătoare datei de pensionare anticipate. O astfel de soluţie este evident inechitabilă în raport cu ceilalţi asiguraţi.

În acelaşi timp a considera că, aşa cum susţine autorul excepţiei, stagiul de cotizare care trebuie să fie luat în calculul punctajului mediu anual este cel de la data pensionării, iar nu cel aferent datei naşterii, ar însemna că, în mod contrar voinţei legiuitorului, asiguratul ar beneficia de reducerea stagiului de cotizare în condiţiile în care asiguratul nu ar fi trebuit să beneficieze decât de reducerea vârstei de pensionare.

Curtea a apreciat că susţinerile autorului excepţiei privind contrarietatea dintre dispoziţiile de lege criticate şi prevederile constituţionale şi internaţionale referitoare la egalitatea cetăţenilor şi interzicerea discriminării sunt lipsite de fundament.

Mai mult, dar tot în legătură cu criticile formulate de petent, Curtea a mai arătat dreptul pe care îl are în exclusivitate legiuitorul de a stabili condiţiile şi criteriile de acordare a dreptului la pensie, inclusiv modalităţile de calcul şi cuantumul său. Invocând decizii anterioare, Curtea a arătat că, “având în vedere deficitul bugetului de asigurări sociale menţionat, legiuitorul a instituit o grilă de creştere progresivă a vârstei de pensionare, iar data naşterii este un criteriu obiectiv pentru determinarea acesteia, întrucât raportat la ea se stabileşte vârsta de pensionare. Acest tip de reglementare există în majoritatea sistemelor naţionale, ea fiind justificată de asigurarea resurselor necesare finanţării sistemului public de pensii, în condiţiile în care, pe de o parte, se înregistrează o scădere a numărului populaţiei active şi, pe de altă parte, o creştere a speranţei de viaţă a persoanelor aflate la pensie.”

Critica de neconstituţionalitate a fost respinsă ca neîntemeiată, prin Decizia nr. 723/2014, al cărei text integral îl puteţi consulta în Monitorul Oficial nr. 81/2015.

Documentar

Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul oficial nr. 852/2010, a suferit o serie de modificări dintre care le amintim pe cele mai recente, din 2014, şi anume:

  • Legea nr. 125/2014 privind scutirea de la plată a unor debite provenite din pensii (Monitorul oficial nr. 700/2014), cu Norma metodologică de aplicare publicată în Monitorul oficial nr. 878/2014;
  • Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul oficial nr. 925/2014.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here