Ordinul nr. 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică intră vigoare de la 16 iunie 2022.

Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică se referă la:

a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică în mediul electronic;

b) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor prin serviciul „Spaţiul privat virtual”;

c) comunicarea informaţiilor şi înscrisurilor, după caz, prin serviciile „Buletinul informativ”, „Programare online” şi „Formularul de contact”;

d) condiţii de comunicare prin serviciile prevăzute mai sus.

Actele administrative fiscale emise în formă electronică de către organul fiscal central se comunică prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”.

SPV constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entităţi fără personalitate juridică a unui spaţiu virtual, aflat pe serverele Ministerului Finanţelor, prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a informaţiilor şi înscrisurilor între organul fiscal central şi persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică în legătură cu situaţia financiară sau fiscală proprie a acesteia.

Prin SPV se pot comunica de către organul fiscal central documente sau informaţii, altele decât cele prevăzute la alin. (1), în măsura în care acestea sunt deţinute şi sunt prevăzute în prezenta procedură.

 În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ-fiscal. Prin SPV persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică pot transmite organului fiscal central cereri, înscrisuri sau orice alte documente.

Acţiunile asigurate şi permise de SPV sunt:

a) modificarea datelor de identificare a utilizatorului şi schimbarea modalităţii de primire a atenţionărilor;

b) comunicarea actelor administrative fiscale, cererilor, precum şi a altor documente şi informaţii;

c) descărcări de documente;

d) renunţarea la folosirea SPV;

e) monitorizarea istoricului accesului şi acţiunilor prevăzute la lit. a)-d).

(5) SPV este accesibil persoanei fizice, persoanei juridice sau entităţii fără personalitate juridică dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) acceptă condiţiile de comunicare prevăzute la art. 24;

b) utilizează pentru identificarea electronică în vederea accesului propriu-zis unul dintre mijloacele de identificare electronică prevăzute la art. 6.

SPV este pus la dispoziţia utilizatorilor în mod gratuit. În cazul în care furnizarea serviciului presupune suportarea unor costuri de către beneficiari, aceştia vor fi avertizaţi în mod corespunzător şi este disponibil 24 de ore din 24.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here