Executivul a adoptat, pe 27 martie, două Hotărâri care transpun în legislaţia românească memorandumurile pe care Guvernul le-a semnat cu Banca Mondială şi cu Banca Europeană de Investiţii, în scopul acordării de asistenţă tehnică României în vederea creşterii absorbţiei fondurilor structurale şi de coeziune, a anunţat ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, la finalul şedinţei de Guvern.

„Obiectul acestor memorandumuri este asigurarea de către cele două instituţii financiare internaţionale de expertiză pe două componente: o expertiză legată de absorbţia actuală pe perioada 2007-2013 a fondurilor structurale şi de coeziune şi pe de altă parte, pentru pregătirea pentru perioada 2014-2020″, a declarat ministrul, care a amintit că cerinţele vor creşte foarte mult în anii următori, iar fondurile vor fi mult mai dificil de absorbit în perioada 2014-2020 decât în actuala perioadă de programare.Pe de altă partea, ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, a menţionat că Executivul a stabilit acordarea de asistenţă tehnică, în scopul susţinerii proiectelor majore de infrastructură, de mediu, de energie, finanţate din fonduri europene şi considerate prioritare de către Guvern.

Memorandumurile au fost semnate de către ministrul Afacerilor Europene, Leonard Orban, în data de 26 ianuarie.

Ministrul Leonard Orban a adăugat că, după intrarea în vigoare a celor două Hotărâri de Guvern, ministerele vizate vor încheia acorduri de servicii cu cele două instituţii financiare, pentru fiecare dintre domeniile specifice identificate ca având nevoie de asistenţă în dialogul cu aceste instituţii.

Ministrul de resort a dat câteva exemple de domenii în care cele două instituţii vor acorda instituţiilor româneşti asistenţă. Banca Mondială va acorda României asistenţă în ceea ce priveşte modernizarea sistemului cadastral, analiza cadrului legislativ naţional privind investiţiile publice, raţionalizarea investiţiilor publice, dezvoltarea capacităţii privind analiza economică pentru dezvoltarea de politici publice, sprijin pentru definitivarea strategiei privind schimbările climatice, dezvoltarea unor strategii pentru dezvoltarea regiunilor sărace şi comunităţilor defavorizate, strategii pentru combaterea sărăciei şi a şomajului, studii privind situaţia economică şi socială a comunităţii roma.

În ceea ce priveşte sprijinul acordat de Banca Europeană de Investiţii, ministrul Orban a menţionat protecţia mediului, precum şi domeniile în care pot fi utilizate instrumente de inginerie financiară. De asemenea, BEI va mai acorda sprijin pentru activitatea de management a Autorităţii de Management pentru Programul Operaţional de Transport, cât şi pentru activitatea Companiei Naţionare de Autostrăzi şi Drumuri din România.

„Cu Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare suntem în negociere şi sperăm ca, nu mai târziu de luna aprilie, să putem ajunge la un acord privind asistenţa pe care şi această instituţie financiară internaţională ne-o va furniza”, a afirmat Leonard Orban.

În acest sens, Guvernul a mandatat Ministerul Afacerilor Europene să încheie proiecte de asistenţă tehnică cu operatori economici, companii, autorităţi locale care implementează proiecte majore.

“S-a decis, într-o primă etapă, constituirea unui task-force, format din echipe operative de experţi în domenii precum mediu, transporturi, achiziţii publice, care să acorde asistenţă tehnică beneficiarilor, în scopul accelerării absorbţiei fondurilor europene. Proiectul va fi realizat în cadrul facilităţii de asistenţă tehnică, sub forma a două contracte subsecvente, vizând proiectele de mediu şi cele privind infrastructura rutieră”, a subliniat ministrul. Cele două contracte vor fi lansate până la finele acestei luni şi vor fi contractate în cursul lunii mai. Acestea vor avea ca o durată de 6 săptămâni şi un buget estimat de circa 85.000 euro, respectiv 72.000 euro fără TVA.

Într-o a doua etapă, în termen de şase luni, Ministerul Afacerilor Europene va încheia un acord-cadru de servicii cu operatorii economici care implementează proiecte mari. Acest acord va fi încheiat pe o perioadă de doi ani, grupat în funcţie de tipul de proiecte şi tipul de activităţi de sprijin. Activităţile de acordare a asistenţei tehnice vor viza consultanţă în managementul achiziţiilor publice, verificarea rapoartelor şi facturilor prestatorilor de servicii şi lucrări, întocmirea dosarului cererii de rambursare, îndrumarea, rezolvarea unor probleme juridice, etc. Ministrul Leonard Orban a estimat că suma estimată pentru finanţarea acordului-cadru va fi de aproximativ 4,6 milioane de euro, pentru un sprijin destinat celor 100 de proiecte, sprijinite cu până la 150 de zile de asistenţă tehnică.

„Sperăm că, prin aceste măsuri, vom putea să sprijinim implementarea marilor proiecte, fie că ele sunt de infrastructură rutieră, de mediu, energie şi aşa mai departe”, a apreciat ministrul Afacerilor Europene.

Sursa: Guvernul Romaniei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here