Ordin Ministerul Fondurilor Europene nr. 1060 din 08 Septembrie 2020
Ordin pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat – Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia de COVID-19 a fost publicat în
Monitorul oficial nr. 0835 din 11 septembrie 2020

Prin OUG nr. 130/2020, a fost aprobată suma de aproximativ 1 miliard de euro proveniți din fonduri europene, pentru ajutarea IMM – urilor.

Sunt adoptate trei forme de sprijin, astfel:

a) O sumă forfetară în valoare de 2.000 euro, pentru societățile ce la data de 31 decembrie 2019 nu aveau salariați, însă au avut o cifră de afaceri din acest exercițiu mai mare de 5.000 euro;

b) Granturi pentru capitalul de lucru pentru societăți ce în anul 2019 au avut o cifră de afaceri cuprinsă între 13.501 euro și 1.000.000 euro, iar valoarea grantului este de 15% din cifra de afaceri, până la maxim 150.000 euro;

c) Granturi pentru investiții, pentru IMM cu sume între 50.000 euro și 200.000 euro, iar IMM trebuie să îndeplinească mai multe criterii de eligibilitate, inclusiv surse de cofinanțare a proiectului.

Prin Ordin MFE nr. 1060/2020 se adoptă schema ajutorului de stat, pe care o va utiliza o entitate ce dorește să beneficieze de aceste granturi.

Pentru a beneficia de schema de ajutor de stat, solicitantul depune o cerere de finanțare în platforma electronică, iar documentele conexe acestei cereri sunt:

  • Documentele de înregistrare – act constitutiv, certificat Registrul comerțului;
  • Documentația financiară aferentă anului 2019 însoțită de ultima balanță de verificare;
  • Documentația tehnică, respectiv plan de afaceri în format simplificat;
  • Declarație pe propria răspundere că nu a mai beneficiat de ajutor de stat pentru aceleași obiective și nu există decizii anterioare de recuperare a ajutorului de stat.
  • Declarație pe propria răspundere că beneficiarul nu este rezident fiscal într-o jurisdicție neagreeată/necooperantă de pe lista UE.

În perioada următoare, Autoritatea de Management a Programului Operațional Competitivitate (AMPOC), va face publice ghidurile solicitantului astfel încât să se poată desfășura cursiv procedura.

Foarte important: cererea de finanțare trebuie depusă până la data de 30 octombrie 2020, iar încheierea contractelor de finanțare trebuie să se realizeze până în data de 31 decembrie 2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here