Un recent proiect de lege propune crearea unui Program de protecţie a populaţiei împotriva riscului de depreciere semnificativă a monedei naţionale asociat creditelor în valută.

Lansat în dezbatere publică pe 18 martie, proiectul iniţiat de MFP prevede ca, prin acest Program, să se asigure sprijinul statului sub forma unei oferte specifice dedicate persoanelor fizice, de convertire în lei a creditelor contractate în valute în raport cu care leul s-a depreciat semnificativ, precum şi garantarea de către stat, prin intermediul FNGCIMM, a creditelor convertite în lei.

Actul normativ ar urma să faciliteze rambursarea de către persoanele fizice, în special persoanelor cu venituri reduse şi medii, a creditelor contractate în valute faţă de care leul s-a depreciat cu mai mult de 50% de la data contractării.  Mecanismul propus ar urma, totodată, să permită păstrarea imobilelor achiziţionate în scop locativ, precum şi scăderea nivelului creditelor neperformante ale băncilor.

Prin derogare de la prevederile art. 4 din OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările ulterioare, actul normativ instituie un mecanism de garantare în baza căruia Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să mandateze F.N.G.C.I.M.M. în vederea emiterii de garanţii în numele şi în contul statului, în favoarea instituţiilor de credit care convertesc în lei creditele imobiliare acordate în valută persoanelor fizice eligibile în cadrul acestui Program.

Programul ar urma să se deruleze pe perioada de 1 an, in limita unui plafon de garanţii în sumă de 1 miliard lei.

Garanţiile de stat vor acoperi 50% din valoarea creditului imobiliar în lei, rezultat după aplicarea unui discount de 15% la soldul creditului în lei rezultat în urma conversiei, exceptând dobânzile, comisioanele şi spezele bancare.

ATENŢIE! Prevederile Programului nu acoperă situaţiile în care portofoliile de credite acordate în valută, garantate cu ipotecă, au fost externalizate/vândute de către instituţiile financiare către alte entităţi, din afara ţării, dar pentru care acestea asigură în continuare activitatea de administrare a creditelor faţă de beneficiari.

Pentru acoperirea riscurilor rezultate din acordarea garanţiilor în cadrul Programului, beneficiarii Programului vor plăti un comision de risc care se virează într-un cont de venituri bugetare distinct, deschis la unităţile Trezoreriei Statului.

Având în vedere intervenţia statului prin garantarea creditelor la un moment ulterior contractării creditelor imobiliare în valută, şi în vederea asigurării posibilităţii de recuperare de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a sumelor în contul valorii de executare a garanţiilor plătite de către Ministerul Finanţelor Publice, ipotecile convenţionale a locuinţelor achiziţionate/construite cu creditele supuse conversiei în cadrul Programului înscrise în cartea funciară sunt radiate, iar în baza contractului de garantare se instituie în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, un drept de ipotecă legală de rangul I până la finalizarea procedurii de executare silită asupra imobilului care face obiectul garanţiei.

Sprijinul ar urma să vizeze numai creditul contractat de beneficiar exclusiv pentru achiziţionarea/construirea unei locuinţe destinate satisfacerii cerinţelor proprii de locuit, într-o valută în raport cu care leul s-a depreciat semnificativ de la data contractării creditului, garantat cu ipotecară asupra imobilului achiziţionat/construit şi a cărui valoare rezultată în urma conversiei şi aplicării discountului de 15% este de maximum 300.000 lei.

Costul total al finanţărilor garantate în cadrul Programului va fi compus din rata dobânzii ROBOR la 6 luni plus o marjă al cărei nivel nu va depăşi marja aplicată conform contractului de credit înainte de efectuarea conversiei. Marja va include nivelul total al comisioanelor percepute de către instituţia de credit şi cheltuielile obligatorii legate de finanţare, în toate etapele finanţării. Marja nu include costul aferent efectuării formalităţilor de publicitate, prima de garantare, penalităţile percepute conform contractului de finanţare şi alte costuri conexe finanţării.

Conversia creditelor în lei ar urma să se facă la cererea beneficiarului şi cu aprobarea instituţiei de credit, fără comisioane, taxe sau alte costuri suplimentare aferente acesteia, la cursul de schimb anunţat de BNR la data conversiei.

Rata lunară a creditului, rezultată în urma conversiei, va fi mai mică decât echivalentul în lei a ratei lunare a creditului înaintea efectuării conversiei, calculată la cursul BNR valabil la data conversiei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here