Legea nr. 239/2023 pentru completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului este în vigoare de la 23 iulie 2023.

Legea prevede că, în scopul realizării interesului superior al copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate şi a nevoilor primare ale persoanelor în grija cărora aceştia au rămas, organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, alături de instituţiile/unităţile de învăţământ, medicii de familie, spitalele, organizaţiile neguvernamentale acreditate ca furnizori de servicii sociale care desfăşoară activităţi în domeniul educaţiei, sănătăţii şi protecţiei copilului, organizaţiile şi cultele recunoscute, precum şi alte entităţi eligibile pentru finanţare europeană au dreptul să iniţieze şi să gestioneze proiecte din fonduri europene care să sprijine următoarele tipuri de acţiuni:

a) servicii de suport educaţional şi psihologic, activităţi recreative şi de socializare, tabere pentru copii, în vederea sprijinirii copiilor pentru traversarea perioadei dificile a separării de părinţi;

b) activităţi de evaluare şi consiliere vocaţională;

c) suport material pentru a beneficia de servicii educaţionale de calitate – rechizite şcolare şi masă caldă pe parcursul frecventării programelor de tip afterschool sau «Şcoală după şcoală», burse, cazare, decontare transport etc.;

d) programe de educaţie parentală şi consiliere pentru persoanele în grija cărora au rămas copiii;

e) organizarea de reţele locale de intervenţie pentru oferirea de servicii interinstituţionale copiilor, prin crearea de structuri comunitare consultative;

f) sprijin pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora, pe bază de management de caz;

g) studii şi cercetări ce ţin de fenomenul de migraţie şi de dezvoltare a copiilor cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate;

h) furnizare de pachete integrate de măsuri educaţionale şi recreative axate pe cunoaştere, complementare, cu sprijinul acordat familiilor/aparţinătorilor.

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 1081 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta lege, elaborate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse şi Ministerul Educaţiei, cu avizul Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here