Ordonanţa de urgenţă nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative este în vigoare de la 14 aprilie 2022. 

Aceasta prevede un spor de 30% din salariul de bază în situaţiile de risc epidemiologic şi biologic pentru personalul care ocupă funcţii de conducere din cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, precum şi pentru directorul executiv, directorii executivi adjuncţi, precum şi funcţionarii publici încadraţi în cadrul structurilor de control în sănătate publică din cadrul direcţiilor de sănătate publică.

Centrele de vaccinare împotriva COVID-19 organizate, potrivit prevederilor Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.031/2020, în alte locaţii decât cele din cadrul unităţilor sanitare publice cu paturi îşi încetează activitatea în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Începând cu data de 1 iulie 2022, activitatea de vaccinare împotriva COVID-19 se realizează exclusiv prin cabinetele de asistenţă medicală primară organizate potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 124/1998.

Începând cu data de 1 iulie 2022, tariful pentru administrarea vaccinului de către medicii de familie se stabileşte potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr. 964/2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here