17 Februarie, 2020

Sporuri între 5 și 15% pentru cadrele didactice, în funcție de condițiile de muncă

Noul Guvern a adoptat în prima ședință a Executivului o hotărâre pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind sporurile din învățământ, conform căreia sporurile vor fi o cotă-parte aplicată salariului de bază, cu valori cuprinse între 5% și 15%, în funcție de criteriile specifice pentru fiecare categorie în parte și corespunzător timpului efectiv lucrat în aceste locuri de muncă.

Sporurile pentru condiții de muncă se acordă pe baza buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare, acestea fiind emise de autoritățile din acest domeniu. Documentele sunt întocmite pentru timpul efectiv lucrat în locurile de muncă respective, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Conform comunicatului Guvernului, la “stabilirea concretă a sporului pentru condiţii de muncă trebuie avute în vedere o serie de condiții, printre care existența concomitentă a mai multor factori de risc, durata de expunere la acţiunea acestor factori, natura factorilor nocivi-fizici, chimici sau biologici și mecanismul de acțiune a acestora asupra organismului. De asemenea, vor fi luate în calcul condițiile de muncă ce implică un efort fizic mare în condiții nefavorabile de microclimat, zgomot intens sau vibrații, praf, radiații, vapori, aburi, condițiile de muncă ce implică o suprasolicitare nervoasă, care determină un risc de accidentare sau de îmbolnăvire, precum și structura și nivelul morbidității în raport cu specificul locului de muncă”.

Fiecare Consiliu de administrație și conducător ierarhic al unității de învățământ va stabili personalul care va beneficia de sporuri, conform prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017. Personalul care va avea sporul pentru condiții de muncă periculoase sau vătămătoare va fi supus, la cel mult 6 luni, unor examene medicale periodice, prin serviciile de medicina muncii, conform legislației în vigoare. Acordarea sporului pentru condiții periculoase și vătămătoare de muncă se face cu încadrarea în sumele prevăzute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Ai nevoie de Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu