Citiţi mai jos care este regimul aplicabil, începând cu 1 ianuarie 2014, în temeiul amendamentelor aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 102/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul oficial nr. 703/2013.

Cum se procedează în prezent

Reglementările se regăsesc în art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, care tratează despre cheltuielile nedeductibile la calcularea profitului impozabil. Potrivit acestor prevederi, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, conform prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

– 3‰ din cifra de afaceri;
– 20% din impozitul pe profit datorat.
În limitele respective se încadrează şi cheltuielile de sponsorizare a bibliotecilor de drept public, în scopul construcţiei de localuri, al dotărilor, achiziţiilor de tehnologie a informaţiei şi de documente specifice, finanţării programelor de formare continuă a bibliotecarilor, schimburilor de specialişti, a burselor de specializare, a participării la congrese internaţionale.

Cum se va proceda începând cu anul viitor

Modificările aduse de ordonanţa de urgenţă vizează, aşa cum se arată în Nota de fundamentare a MFP, revizuirea regimului fiscal aplicabil cheltuielilor cu sponsorizarea, în sensul reglementării mecanismului de reportare şi deducere, în următorii şapte ani consecutivi, a sumelor care nu au putut fi scăzute în condiţiile art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, din impozitul pe profit al anului fiscal respectiv.

Prin instituirea acestui mecanism se acordă dreptul de deducere, din impozitul de profit, pentru sumele aferente sponsorizării şi în cazul contribuabililor care înregistrează pierdere fiscală în anul efectuării sponsorizării. De asemenea, aceste prevederi au fost reformulate în sensul eliminării referinţelor exprese referitoare la categoriile de cheltuieli efectuate pentru încadrarea în limita care poate fi dedusă din impozitul pe profit, în cazul sponsorizării bibliotecilor de drept public, având în vedere faptul că bibliotecile de drept public au autonomie administrativă şi profesională în ceea ce priveşte utilizarea surselor suplimentare de venituri în vederea dezvoltării acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modificarea cadrului legal

Articolul 21 alineatul (4) din Codul fiscal – care prezintă cheltuielile nedeductibile – se modifică, astfel că la litera p) urmează să prevadă că cheltuielile de sponsorizare şi/sau mecenat şi cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:
– 3 la mie din cifra de afaceri; pentru situaţiile în care reglementările contabile aplicabile nu definesc indicatorul “cifra de afaceri” această limită se determină potrivit normelor;
– 20% din impozitul pe profit datorat.

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe profit, potrivit acestor dispoziţii, se reportează în următorii şapte ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se va efectua în ordinea înregistrării acestora, în aceleaşi condiţii, la fiecare termen de plată a impozitului pe profit.

Documentar

Ce explicaţii sunt date, în acest sens, prin Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal:

exempluCaptură foto: Lege5 Online

Notă: Toate modificările aduse de OUG nr. 102/2013 pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here