Actul normativ analizat astăzi, OMFP nr. 2800/2017 publicat ieri în Monitorul Oficial, se adresează persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA care optează pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA aprobat prin OG nr. 23/2017, opțiune exercitată în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, ce înregistrează debite restante la TVA cu data de 30 septembrie 2017, putând beneficia de facilități fiscale.

Potrivit art. 23 din OG nr. 23/2017, aceste persoane pot beneficia de:

 • anularea penalităților de întârziere pentru debitul la TVA achitat;
 • suspendarea măsurilor de executare silită cu privire la debitele de TVA.

Condițiile pentru ca să poată fi aplicată facilitatea sunt:

 • contribuabilul aflat în sfera facilității achită debitul restant de la data de 30 septembrie 2017 cel mai târziu până la data de 21 decembrie 2017;
 • datoria curentă la TVA aferentă perioadei octombrie – decembrie scadentă în aceeași perioadă trebuie achitată până în data de 21 decembrie 2017;
 • dobânda de întârziere datorată pentru perioada întârziată la plată trebuie achitată la buget până în data de 21 decembrie 2017;
 • contribuabilul și-a îndeplinit obligațiile declarative pentru toate obligațiile fiscale cu termen de depunere până în data de 31 decembrie 2017;
 •  contribuabilul și-a exercitat înscrierea în registrul persoanelor ce aplică sistemul de plată defalcată a TVA prin depunerea Formularului 086 „Notificare pentru aplicarea sistemului de plată defalcată a TVA”.

Prin OMFP nr. 2800/2017 se instituie procedura efectivă cu privire la aplicarea acestei facilități în sensul că:

 • se detaliază noțiunea de TVA restantă la data de 30 septembrie 2017;
 • se instituie obligațiile pe care le au organele fiscale și procedurile de urmat de acestea;
 • se instituie obligațiile contribuabilului și procedurile de urmat;
 • se adoptă formularele necesare aplicării procedurilor.

Prin TVA restantă la data de 30 septembrie 2017 se înțelege:

1. TVA de plată aferentă perioadei cu scadență înainte de data 30 septembrie 2017 (așa cum rezultă din deconturile depuse de contribuabil);

2. TVA de plată stabilită de organele fiscale în urma inspecțiilor de specialitate comunicate contribuabilului prin decizii de impunere pentru care atât comunicarea, cât și scadența plății intervine înainte de data de 30 septembrie 2017;

3. TVA de plată stabilită de organele fiscale prin decizii de impunere comunicate contribuabilului până la data de 30 septembrie 2017, pentru care scadența plății intervine ulterior datei de 30 septembrie 2017;

4. obligații fiscale principale privind TVA pentru care s-a aprobat o eșalonare la plată când se dorește menținerea eșalonării, dar contribuabilul îndeplinește celelalte măsuri corelative (optează pentru sistemul de plată defalcată, achită dobânzile, plătește debitul curent, etc.);

5. obligații fiscale reprezentând debite principale pentru TVA, stabilite de acte administrativ-fiscale de executare silită unde executarea silită a fost suspendată prin procedurile legale, dar pentru care contribuabilul depune o cerere de renunțare la suspendarea executării silite (este un drept al contribuabilului, nu o obligație);

6. obligații privind TVA debit principal pentru care există o executare silită suspendată potrivit procedurilor legale, dar termenul de încetare a suspendării se încheie între 30 septembrie 2017 și 31 decembrie 2017;

7. obligații fiscale reprezentând TVA debit principal stabilit de organele de inspecție fiscală cu ocazia cererilor de rambursare de TVA aflate în procedură de soluționare până la data de 31 decembrie 2017.

Organele fiscale, din oficiu, în baza notificării Formular 086 „Notificare pentru plata defalcată a TVA”, vor emite și transmite către:

 • contribuabil, decizia de amânare la plată a penalităților de întârziere;
 • instituțiilor financiare sau terților popriți, adrese de sistare temporară a măsurilor de executare silită (pentru obligațiile de TVA).

Ulterior notificării, organele fiscale verifică îndeplinirea condițiilor de aplicare a scutirii și emite decizia de anulare a penalităților.

Contribuabilii trebuie să efectueze plata sumelor datorate la buget enumerate în prima parte a alertei până la data de 21 decembrie 2017, ultima zi scadentă pentru plata obligațiilor bugetare.

Dacă nu se respectă condițiile de plată, anularea scutirii de penalitatea se reversează și se repun în sarcina contribuabilului.

Tot prin prezentul ordin au fost adoptate formularele:

 • „Decizie de amânare la plată a penalităților de întârziere”;
 • „Decizie de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităților de întârziere”;
 • „Decizie de anulare a penalităților de întârziere”;
 • „Decizie de repunere a penalităților de întârziere”.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here