Un proiect de ordin al MFP propune procedurile de reglementare pentru facilitatea de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv.
 
Facilitatea este prevăzută prin actul de reglementare de bază, Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017, în condiţiile de la art. 24 pe care contribuabilii trebuie să îndeplinească  cumulativ.

Facilităţile acordate de către organul fiscal pentru aceşti contribuabili constau în amânarea la plată sau anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;

Penalităţile de întârziere care  urmează să facă obiectul acestor facilităţi fiscale privesc:
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse în decizii de impunere comunicate până la data de 30 septembrie 2017 cu termen de plată după această dată;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la plată, aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, a cărei valabilitate se pierde până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA cuprinse într-o eşalonare la plată aflată în derulare la data de 30 septembrie 2017, sau care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017, dacă sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute la art. 24 din ordonanţă, şi doresc menţinerea eşalonării la plată;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv,  stabilite în acte administrative fiscale a căror  executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017, inclusiv, dar pentru care contribuabilul depune, odată cu notificarea privind opţiunea de plată defalcată a TVA, o cerere de renunţare la efectele suspendării actului administrativ fiscal până la data de 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA, restante la 30 septembrie 2017, inclusiv, cuprinse într-un act administrativ fiscal a cărui executare este suspendată în condiţiile legii, la data de 30 septembrie 2017 şi care încetează până la 31 decembrie 2017, inclusiv;
 • obligaţiile fiscale principale reprezentând TVA stabilite suplimentar de către organele de inspecţie fiscală urmare a unei cereri de rambursare care la data de 31 decembrie 2017 se afla în curs de soluţionare.
Pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită şi nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor de plată principale reprezentând TVA.     
   
Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA  se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, depusă la registratura organului fiscal competent în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: OnlineMobileDesktop şi Cloud.

În baza acestei notificări, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă şi emite decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, cu excepţia cazului în care contribuabilii la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. 
Procedura de acordare a amânării la plată
În baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, organul fiscal competent emite şi comunică din oficiu:
 • contribuabilului – decizia de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA;
 • instituţiilor de credit la care debitorul are deschise conturile bancare şi/sau terţilor popriţi care deţin/datorează sume de bani debitorului – adresa de sistare temporară, totală sau parţială, a executării silite prin poprire.
Odată cu declanşarea acestei proceduri, prin emiterea actelor de mai sus, pentru penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA care fac obiectul amânării la plată:
 • nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
 • nu se efectuează stingerea până la data comunicării deciziei de anulare la plata penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA sau a deciziei de repunere a penalităţilor de întârziere amânate la plată, aferente obligaţiilor de plată principale reprezentând TVA, după caz.                  
Procedura de acordare a anulării penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA
Anularea penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA se efectuează din oficiu, în baza notificării privind opţiunea de plată defalcată a TVA, depusă la organul fiscal în perioada 1 octombrie 2017 – 31 decembrie 2017.           

În baza notificării, în perioada 1 ianuarie 2018 – 31 ianuarie 2018, organul fiscal competent analizează îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 24 din ordonanţă şi emite decizia de anulare a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA. Anularea nu se aprobă la contribuabilii care, la data de 31 decembrie 2017, inclusiv, au cereri de rambursare în curs de soluţionare pentru care, ulterior acestei date, organul fiscal central respinge total sau parţial rambursarea beneficiază de anularea penalităţilor de întârziere, dacă achită obligaţiile de plată de care depinde anularea, nestinse prin compensare cu sumele individualizate în cererea de rambursare, în 30 de zile de la data comunicării deciziei prin care se respinge rambursarea.
Procedura de acordare a anulării la plată în cazul contribuabililor care beneficiază de eşalonări la plată
În situaţia în care contribuabilii care depun notificare şi care la data de 30 septembrie 2017 beneficiază de eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, precum şi cei care obţin eşalonarea în perioada cuprinsă între 1 octombrie 2017 şi 31 decembrie 2017 pot beneficia de anularea penalităţilor de întârziere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 24 din ordonanţă, dar doresc şi menţinerea eşalonării la plată. Odată cu emiterea deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale reprezentând TVA, organul fiscal competent emite decizii prin care modifică actele emise ca urmare a acordării eşalonărilor la plată,  respectiv:
 • decizia de modificare a deciziei de eşalonare la plată a obligaţiilor fiscale;
 • decizia de modificare a deciziei de amânare la plată a penalităţilor de întârziere şi a penalităţilor de nedeclarare.

Ai nevoie de Ordonanța nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA? O poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here