21 August, 2019

Specialiștii și experții din administrația publică vor răspunde civil, penal și administrativ pentru actele emise

Propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 215/2001 a administrației publice locale prevede că experții, specialiștii și angajații din administrația publică ce își vor pune semnătura pe actele emise de instituție vor răspunde civil, penal sau administrativ, dacă este cazul.

Legea actuală stipulează că avizul specialiștilor este definitoriu pentru un act emis de primărie, consiliul local sau altă entitate, dar actul este semnat de președintele instituției respective, care răspunde, apoi, în fața legii, pentru toate actele emise de unitatea de care răspunde.

Practic, prin aceste modificări propuse de un grup de parlamentari liberali, aleșii locali – primarii, viceprimarii, consilierii locali sau județeni nu vor mai răspunde de legalitatea unor acte, atunci când acestea au avizele de legalitate ale unor funcționari publici din subordine.

Art. 128 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Consilierii locali sau județeni, după caz, primarii, viceprimarii, primarul general al municipiului București, primarii și viceprimarii subdiviziunilor administrativ-teritoriale, preedinții și vicepreședinții consiliilor județene răspund exclusiv, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii, dacă actele pe care le emit nu au avizul de legalitate dat de secretarul instituției, precum și semnăturile funcționarilor publici cu atribuții în domeniul actului emis.”

Art. 1281 va avea următorul cuprins:

„a) Secretarii unităților administrativ-teritoriale și personalul din aparatul de specialitate al primarului, respectiv consiliul județean, răspund exclusiv, după caz, contravențional, administrativ, civil sau penal pentru faptele săvârșite în exercitarea atribuțiilor ce le revin, în condițiile legii.”

Propunerea legislativă inițiată anul trecut, în luna mai, a fost adoptată de Camera Deputaților, prima camera sesizată în toamna anului trecut și a fost trimisă la Senat, camera decizională, unde se așteaptă rapoartele comsiilor de specialitate, înainte de votul final.

Ai nevoie de Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu