Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a publicat în dezbatere publică proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor.

Astfel, prin proiectul de lege sunt instituite două interdicții temporare privind utilizarea clădirilor încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, după cum urmează:

  • Se interzic organizarea și desfășurarea de activități permanente și/sau temporare în spațiile prevăzute la art. 2 lit. a), și altele asemenea care implică aglomerări de persoane, începând cu data încadrării prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI a clădirii existente, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice.
  • Se interzice închirierea sau cedarea în comodat/folosință a spațiilor cu destinația de locuință din clădirile încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa de risc seismic RsI, începând cu data încadrării în clasa de risc seismic RsI, până la recepția la terminarea lucrărilor de intervenții realizate în scopul creșterii nivelului de siguranță la acțiuni seismice a clădirii existente.

Totodată, proiectul prevede că obținerea hotărârii asociației de proprietari sau a hotărârilor tuturor asociațiilor de proprietari în cazul clădirilor în care există mai mult de o asociație de proprietari, hotărâri adoptate cu acordul a jumătate plus unul din numărul proprietarilor, privind introducerea în program și proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții. În cazul în care proprietarii nu sunt constituiți în asociații de proprietari, introducerea în program și proiectarea și execuția lucrărilor de intervenții se face cu acordul scris al jumătate plus unul din numărul proprietarilor.

Potrivit notei de fundamentare, „analizând interdicțiile instituite conform pct. 5 prin prezentul proiect de lege, putem constata faptul că acestea se răsfrâng asupra dreptului de proprietate publică și privată, acest drept având natura juridică a unui drept fundamental, fiind consacrat de Constituția României prin art. 44 – Dreptul de proprietate privată și art. 136 – Proprietatea”.

Totuşi instituirea acestor interdicții se face cu respectarea condițiilor impuse de art. 53 din Constituția României privind restrângerea exercițiului unor drepturi sau libertăți fundamentale. Restrângerile se fac prin lege, acestea se impun într-o societate democratică, operează pentru apărarea drepturilor fundamentale la viață și la integritate fizică, garantate de Constituția României, sunt proporționale cu cauza care a determinat instituirea acestora și nu afectează substanța dreptului de proprietate, mai scrie în nota de fundamentare.

Referitor la modificarea criteriilor de înscriere în programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. b) și la art. 15 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 212/2022, cu modificările și completările ulterioare, proiectul de act normativ a avut în vedere extinderea zonelor de hazard sesimic definite potrivit hărții de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100-1 către zonele cu valoarea de vârf a accelerației pentru proiectare la cutremur a(g) mai mare sau egală cu 0,15g.

De asemenea, proiectul de act normativ stabilește termene pentru inițierea și finalizarea procedurilor de evaluare vizuală rapidă a clădirilor de către beneficiarii programului şi introduce contravenții pentru nerespectarea acestor termeni.

Având în vedere necesitatea îmbunătățirii, în regim de urgență, a rezilienței seismice a fondului construit național prin asigurarea unei finanțări adecvate a lucrărilor de consolidare seismică, s-a propus abrogarea termenului de 1 august 2023 aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 6/2023 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 55 din 19 ianuarie 2023, termen de la care includerea în program a solicitărilor transmise de beneficiari se va face fără a mai exista condiția respectării termenului de 60 de zile menționat prin lege, pentru asigurarea unui acces permanent în platforma dedicată programului național gestionat de MDLPA, a beneficiarilor celor două subprograme reglementate prin Legea nr. 212/2022 cu modificările și completările ulterioare în scopul depunerii solicitărilor de intrare în program.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here