Potrivit prevederilor Legii dialogului social nr. 62/2011, republicată, prin conflict colectiv de muncă se înţelege conflictul de muncă ce intervine între angajaţi şi angajatori care are ca obiect începerea, desfăşurarea sau încheierea negocierilor privind contractele ori acordurile colective de muncă.
Notă: Din prima parte a subiectului puteţi afla informaţii despre declanşarea conflictelor colective de muncă. Prima parte este AICI.

2. Concilierea

Potrivit prevederilor art. 166 din Legea nr. 62/2011, republicată, sesizarea adresată inspectoratului teritorial de muncă, respectiv Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, pentru concilierea conflictului colectiv de muncă se formulează în scris şi va cuprinde următoarele menţiuni:
a) angajatorul, cu indicarea sediului şi datelor de contact ale acestuia/acesteia;
b) obiectul conflictului colectiv de muncă şi motivarea acestuia;
c) dovada îndeplinirii cerinţelor privind declanşarea conflictului colectiv de muncă;
d) desemnarea nominală a persoanelor delegate să reprezinte la conciliere reprezentanţii angajaţilor.
Concilierea conflictelor colective de muncă se face numai între părţile aflate în conflict (art. 167 din Legea nr. 62/2011, republicată) şi este o procedură obligatorie (art.168 din Legea nr. 62/2011, republicată).
Inspectoratul teritorial de muncă, respectiv Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, îşi desemnează delegatul pentru participarea la concilierea conflictului colectiv de muncă şi comunică datele persoanei desemnate atât reprezentanţilor angajaţilor, cât şi angajatorului, în termen de trei zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării, şi convoacă părţile la procedura de conciliere într-un termen de maximum şapte zile lucrătoare de la data desemnării delegatului (art. 168 din Legea nr. 62/2011, republicată).
Pentru susţinerea intereselor lor la conciliere, reprezentanţii angajaţilor desemnează o delegaţie formată din două-cinci persoane, care va fi împuternicită în scris să participe la concilierea conflictului colectiv de muncă, dintre persoanele care au capacitate deplină de exerciţiu şi este angajatul unităţii sau reprezintă federaţia ori confederaţia sindicală reprezentativă la care organizaţia sindicală care a declanşat conflictul colectiv de muncă este afiliată (art. 169 din Legea nr. 62/2011, republicată).
De asemenea, angajatorul îşi desemnează printr-o împuternicire scrisă o delegaţie compusă din două-cinci persoane care să participe la conciliere (art. 170 din Legea nr. 62/2011, republicată). Împuternicirile reprezentanţilor părţilor în conflict vor fi verificate de delegatul inspectoratului teritorial de muncă, respectiv al Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.
Susţinerile părţilor şi rezultatul dezbaterilor se consemnează într-un proces-verbal, semnat de către părţi şi de către delegatul autorităţii, întocmit în număr de trei exemplare, câte unul pentru fiecare parte, respectiv unul pentru depozitar.
Dacă în urma dezbaterilor se ajunge la un acord cu privire la soluţionarea revendicărilor formulate, conflictul colectiv de muncă se consideră încheiat, iar dacă soluţionarea revendicărilor este numai parţială, în procesul-verbal se vor consemna revendicările asupra cărora s-a realizat acordul şi cele rămase nesoluţionate, precum şi punctele de vedere ale fiecărei părţi referitoare la acestea.
Este obligatorie aducerea la cunoştinţa angajaţilor a rezultatelor concilierii de către cei care au făcut sesizarea pentru efectuarea acesteia (art. 174 din Legea nr. 62/2011, republicată).

3. Arbitrajul şi medierea

Arbitrajul şi medierea conflictelor colective de muncă se fac numai între părţile aflate în conflict şi sunt proceduri facultative, cu excepţia situaţiei în care părţile au decis de comun acord acest lucru înainte de declanşarea grevei sau pe parcursul acesteia (art. 180 din Legea nr. 62/2011, republicată).
Astfel, părţile pot hotărî, prin consens, iniţierea procedurii de mediere, în condiţiile legislaţiei speciale privind medierea conflictelor, având în  vedere faptul că până în prezent nu a fost aprobată hotărârea de guvern pentru înfiinţarea Oficiului de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă (potrivit art. 176 din Legea nr. 62/2011, republicată, aceasta trebuia adoptată în cel mult 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii).
Potrivit prevederilor art. 176-177 din Legea nr. 62/2011, republicată, în cadrul viitorului Oficiu de Mediere şi Arbitraj al Conflictelor Colective de Muncă vor fi constituite corpul de mediatori şi corpul de arbitri ai conflictelor colective de muncă şi se vor aproba competenţa, atribuţiile acestuia, precum şi componenţa, criteriile de accedere în cadrul celor două corpuri profesionale şi elaborarea procedurilor de mediere şi arbitraj care vor fi cuprinse în Regulamentul de mediere si arbitraj, care ulterior va fi aprobat prin ordin comun al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice şi al ministrului justiţiei.
––––––––––––(P)––––––––––––
Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 – soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: All Free Download

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here