Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare se poate depune până la data de 31 ianuarie 2022, sub sancţiunea decăderii. Acest termen este prevăzut de Ordonanţa nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale.

Debitorul trebuie să depună la organul fiscal competent solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare, împreună cu planul de restructurare şi testul creditorului privat prudent.

În situaţia în care după eliberarea certificatului de atestare fiscală, potrivit art. 3 alin. (3), şi până la data depunerii solicitării de restructurare a obligaţiilor bugetare au fost stinse obligaţii bugetare ce pot face obiectul restructurării, organul fiscal competent eliberează din oficiu un nou certificat de atestare fiscală, pe care îl comunică debitorului în vederea ajustării planului de restructurare, dacă acesta nu a fost deja ajustat. În acest caz, obligaţiile bugetare cuprinse în certificatul de atestare fiscală ce pot forma obiect al restructurării nu se sting până la momentul depunerii planului de restructurare ajustat.

În analiza solicitării depuse organul fiscal competent verifică:

a) dacă debitorul se află în dificultate generată de lipsa de disponibilităţi băneşti şi are capacitatea financiară de plată pentru a beneficia de eşalonarea la plată potrivit Codului de procedură fiscală;

b) dacă planul de restructurare conţine elementele prevăzute la art. 4  (1) şi dacă este aprobat conform art. 4 alin. (12);

c) dacă măsurile de restructurare a obligaţiilor bugetare respectă condiţiile prevăzute la art. 4  (2)(4)şi (6)– (11), după caz;

d) existenţa măsurilor de restructurare care asigură restabilirea viabilităţii debitorului şi îndeplinirea testului creditorului privat prudent pe baza analizei puse la dispoziţie de expertul independent, potrivit definiţiei prevăzute la art. 2 alin. (1)  f).

Solicitarea de restructurare a obligaţiilor bugetare se soluţionează de organul fiscal competent în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here