Şoferii care nu-şi achită amenzile în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal ar putea să le fie suspendat dreptul de a conduce autovehicule, conform unui nou proiect de modificare a Codului rutier.

Proiectul lansat vineri în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne prevede faptul că, în acest caz, suspendarea dreptului de a conduce autovehicule va înceta numai după ce şoferii vor face dovada plăţii amenzilor.

Extrasul respectiv din proiectul de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice sună aşa:

11. După articolul 103 se introduce un articol nou, 1031, care va avea următorul cuprins:

Art. 103(1) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule intervine de drept în situaţia în care conducătorul de autovehicul sau tramvai sau, după caz, proprietarul vehiculului ori deţinătorul mandatat nu face dovada achitării amenzii contravenţionale aplicate ca urmare a nerespectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în termen de 90 de zile de la data comunicării procesului verbal.

(2) Suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule prevăzută la alin. (1) încetează în următoarele situaţii:

a) la data prezentării dovezii achitării amenzii la sediul serviciului poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta;

b) la data achitării amenzii contravenţionale în condiţiile art. 28 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

c) în termen de 10 zile de la data transmiterii dovezii achitării amenzii printr-o altă modalitate decât cele prevăzute la lit. a) şi b) la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvârşită fapta.”

Şoferii trebuie să ştie şi că pot depune plângere împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiilor în termen de 15 zile de la comunicare (la judecătoria în a cărei rază de competenţă a fost constatată fapta). Însă această plângere nu duce la suspendarea executării sancţiunii amenzii contravenţionale decât în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei pagube iminente. În acest caz, instanţa poate dispune suspendarea executării sancţiunii până la o decizie definitivă şi irevocabilă.

În cazul în care pentru contravenţie se aplică şi suspendarea dreptului de a conduce autovehicule sau tramvaie, plângerea contravenientului duce la suspendarea acesteia până la emiterea unei hotărâri definitive şi irevocabile.

Citeşte AICI textul integral al proiectului de modificare a Codului rutier!

Sursa: MAI

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here