În Monitorul Oficial nr. 424 din 26.06.2012 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 881 din 25 iunie 2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale, ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară.

Actul normativ se adresează entităţilor ce au admise la tranzacţionare valorile mobiliare pe o piaţă de capital reglementată. Aceste societăţi sunt cunoscute ca entităţi aflate sub supravegherea CNVM în temeiul Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital.

Toate aceste societăţi au obligaţia ca, la întocmirea situaţiilor financiare individuale anuale, să adopte standardele internaţionale de raportare financiară – IFRS. Prezentul ordin se aplică începând cu anul acesta şi este aplicabil pentru întocmirea situaţiilor fianaciare şi pentru 2012.

Aplicarea IFRS este obligatorie indiferent de cifra de afaceri şi de activele deţinute de aceste entităţi. Dacă aceste entităţi întocmesc pentru prima dată situaţii financiare anuale, conform IFRS, pentru anul 2012, se aplică următoarele reguli:

a) situaţiile financiare pornesc de la datele din contabilitatea organizată conform OMFP nr. 3055/2009, privind contabilitatea armonizată cu directivele europene (mod de organizare deja implementat şi aplicat);

b) datele din contabilitate sunt retratate, conform IFRS;

c) situaţiile financiare retratate conform IFRS sunt supuse auditului statutar (lucru deja aplicabil şi obligatoriu, având în vedere piaţa de capital).

De reţinut :

a) pentru anul 2012, situaţiile întocmite conform IFRS sunt supuse depunerii la autorităţi, conform prevederilor normative deja existente, prevăzute în Legea nr. 82/1991, privind contabilitatea, republicată, cu modificări;

b) ordinul precizează în mod expres că situaţiile financiare întocmite conform IFRS sunt exprimate în moneda naţională şi în limba română.

c) societăţile ce au fost tranzacţionate pe o piaţă de capital reglementată, chiar dacă sunt ulterior delistate, vor continua aplicarea IFRS şi când entităţile nu mai sunt admise la tranzacţionare.

Cine mai aplică IFRS?

1. Societăţile bancare sunt obligate să adopte IFRS conform Ordinului BNR nr. 9/2010, privind întocmirea situaţiilor financiare de către instituţiile bancare.

2. Ceilalţi operatori economici, ce sunt parte a unui grup de societăţi afiliate la care se impune consolidarea situaţiilor financiare anuale, au de ales:

–  fie pot opta pentru adoptarea IFRS, caz foarte frecvent când societăţile sunt parte a grupurilor multinaţionale;

– sau aplică contabilitatea armonizată cu directivele europene, conform art. 14 din OMFP nr. 3055/2009. Aceasta este situaţia implicită în temeiul prevederilor legale aplicabile, existente deja.

Consolidarea situaţiilor financiare se va face în mod obligatoriu, conform art. 12 din OMFP nr. 3055/2009, dacă se depăşesc două din următoarele criterii (în două exerciţii financiare consecutive), aplicabile prin cumulare societăţilor afiliate:

– total active : 17.520.000 eur;

– total cifră de afaceri : 34.040.000 eur;

– număr mediu de salariaţi: 250 persoane.

În practică, acestea sunt considerate şi criteriile de la care se optează pentru IFRS, când această decizie este la nivelul societăţii din România şi nu i se impune adoptarea acestora ca politică de grup, indiferent de performanţele atinse.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here