17 Martie, 2018

Societatea civilă se opune propunerii AM POSDRU de modificare a ordinului de cheltuieli eligibile fără o analiză de impact prealabilă

Coaliţia ONG-uri pentru Fonduri Structurale a transmis o scrisoare deschisă către ministrul Muncii şi ministrul Finanţelor prin care solicită public retragerea propunerii de modificare a Ordinului nr. 1117/2170 din 2010 privind cheltuielile eligibile în cadrul POSDRU.

Concret, Coaliţia se opune intenţiei AM POSDRU de a modifica, fără o analiză prealabilă, prevederi care pot afecta atât beneficiarii cu proiecte în implementare, cât şi potenţialii beneficiari şi solicită în acest sens realizarea unui studiu de impact care să dovedească utilitatea şi rezultatele anticipate ale unor măsuri de modificare a ordinului comun al celor două ministere.

Portalul fonduri-structurale, care preia scrisoarea organizaţiilor neguvernamentale, reaminteşte că, în ultimele zile, au apărut informaţii cu privire la faptul că AM POSDRU pregăteşte o serie de modificări asupra ordinului de mărime al cheltuielilor eligibile. Una dintre prevederile care a produs cea mai mare nemulţumire este aceea privind limitarea la maxim 49% a procentului cheltuielilor salariale din totalul bugetului unui proiect.

Nemulţumirea iniţiatorilor acestui demers depăşeste, însă, cadrul acestei prevederi particulare, subliniind că această luare de poziţie a fost determinată de abordarea de ansamblu a AM POSDRU. Coaliţia îşi exprimă în cadrul scrisorii deschise „îngrijorarea profundă cu privire la modalitatea prin care se iau decizii la nivelul AM”, amintind faptul că nu este pentru prima data când autorităţile care gestionează acest program fac modificări asupra regulilor de implementare fără o fundamentare temeinică şi fără estimarea impactului lor.

*

În scrisoarea deschisă se reaminteşte că, la întâlnirea Grupului Tehnic de Lucru de la AM POS DRU, din 23 martie a.c., conducerea Autorităţii de Management a invocat principiul rezonabilităţii, cuprins în O.U.G. nr. 66/2011, pentru justificarea schimbărilor propuse. Coalilţia ONG-uri pentru fonduri structurale atrage atenţia încă o dată că această ordonanţă de urgenţă nu impune modificări ale Ordinului privind cheltuielile eligibile. Există deja baza legală necesară pentru ca Autoritatea de Management să se asigure de o cheltuire conformă principiului cost-eficienţă în toate liniile bugetare din cadrul proiectelor POS DRU.

În schimb, lipsesc datele concrete privind proiectele aflate în implementare şi o serie de obiective tangibile şi măsurabile stabilite la nivelul AM.

În cazul rezonabilităţii costurilor, de exemplu, AM POS DRU poate să emită o instrucţiune prin care să solicite tuturor beneficiarilor activi (cu proiecte în implementare) să furnizeze justificarea/fundamentarea bugetului (iar pentru viitorii beneficiari, prevederea se poate introduce în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, aflat şi el în plin proces de schimbare). AM trebuia doar să seteze parametri clari, justificaţi, pentru modalitatea în care vor evalua/analiza/interpreta/înţelege aceste fundamentări transmise de beneficiari.

În scrisoarea deschisă se atrage atenţia, totodată, asupra faptului că după Decizia AM POS DRU nr. 8 din 2 septembrie 2011 – care era menită să accelereze gradul de absorbţie prin recuperarea prefinanţărilor acordate beneficiarilor de proiecte şi necheltuite de aceştia –, AM POS DRU nu este în măsură, nici pînă la acest moment, să ofere informaţii clare asupra numărului de proiecte pentru care s-a făcut recuperarea de prefinanţări “blocate” şi sumele investite, ca prefinanţări, pentru alte proiecte.

Un alt motiv invocat până acum de AM POS DRU, dar nesusţinut prin documente sau declaraţii publice, este acela al solicitării explicite venite din partea Comisiei Europene. membrii Coaliţiei reiau, în sprijinul celor prezentate în scrisoare, extrase din punctul de vedere oficial exprimat, la finalul săptămânii trecute, de Biroul de Presă al Direcţiei Generale Ocuparea Forţei de Muncă, Afaceri Sociale şi Incluziune, din cadrul Comisiei Europene:

„Este o decizie naţională, iar Comisia nu dictează nimic în această chestiune. Doar din dorinţa de a simplifica lucrurile, noi doar am propus ca, pe viitor, costurile salariale directe să poată fi utilizate pentru a calcula o sumă forfetară de 40% pentru toate celelalte cheltuieli indirecte. Aşa se ajunge la un raport de, să zicem, 10.000 de euro cheltuieli salariale şi 4.000 de euro costuri indirecte, ceea ce înseamnă că proporţia salariilor va reprezenta mai mult de 70% din totalul costurilor.

Ne-am bazat această propunere pe estimările costurilor salariale în media proiectelor finanţate din Fondul Social European. Cu toate acestea, ştim de iniţiativa Unităţii de Management a POSDRU de a limita cheltuielile de management ale proiectelor. În decursul unei misiuni de audit în România s-a remarcat că, în unele cazuri, cheltuielile de management sunt foarte mari, care au crescut totalul costurilor cu resursa umană la peste 70%. Aşadar, decizia României pare să fie determinată de dorinţa de a reduce costurile de management ale proiectelor, iar acest fapt pare justificat din perspectiva echilibrării salariilor celor din management cu ale persoanelor de execuţie”.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu