Ordinul nr. 494/2021 privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate întocmite de instituțiile publice și pentru modificarea și completarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul contabilității instituțiilor publiceba fost publicat în Monitorul Oficial. 

Potrivit acestui ordin, situațiile financiare trimestriale centralizate, întocmite de instituțiile publice pentru trimestrele I-III ale anului 2021, nu se mai transmit pe suport hârtie la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate.

Situațiile financiare trimestriale centralizate se transmit în formatul electronic generat de programul informatic pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor, precum și scanate prin e-mail, la termenele stabilite de reglementările contabile în vigoare, semnate de către persoanele cu atribuții în acest sens, însoțite de o adresă de înaintare.

Adresele de e-mail la care/de la care vor fi transmise documentele se stabilesc de comun acord între Ministerul Finanțelor sau unitățile subordonate, după caz, și instituțiile publice.

Răspunderea privind transmiterea situațiilor financiare trimestriale centralizate, la Ministerul Finanțelor sau la unitățile subordonate revine ordonatorilor de credite ai instituțiilor publice.

De asemenea, ordinul prevede că documentele transmise la Ministerul Finanțelor și la unitățile subordonate pot fi semnate cu semnătură electronică calificată.

În situația în care până la data de 31 martie 2021 nu sunt încheiate protocoalele de predare-preluare, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, situațiile financiare centralizate la trimestrul I se întocmesc pentru ministerele existente înainte de intrarea în vigoare a ordonanței și se semnează de către ordonatorii de credite ai instituțiilor reorganizate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here