În Monitorul oficial nr. 792 din 17.09.2018, s-a publicat Ordinul MFP nr. 3067/2018, ce reglementează monografia contabilă utilizată pentru plata trimestrială a dividendelor.

Scurt istoric

 • Prin Legea nr. 163/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 595 din 12.07.2018, s-a prevăzut posibilitatea distribuirii trimestriale a profitului cu plata de dividende către asociați/acționari. 
 • În acest sens, au fost modificate atât Legea contabilității nr. 82/1991, cât și Legea nr. 31/1990 privind societățile. 
 • Aceeași prevedere se aplică de asemenea societăților cooperatiste înființate prin Legea nr. 1/2005 privind cooperația. 
 • Actul normativ analizat astăzi introduce conturile contabile pentru distribuirea trimestrială a dividendului și este aplicabil atât pentru societățile ce conduc contabilitatea conformă cu directivele comunitare – Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificări ulterioare, cât și pentru entitățile raportoare ce conduc contabilitatea conform cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară IFRS – Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificări ulterioare. 

Ce monografie contabilă este aplicabilă?

a) Alocarea sumelor din profit în trimestrul când se va efectua distribuirea de dividend:

 • 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” = 456 ”Decontări cu asociații/acționarii”. 

Notă: reținem acest cont nou 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”, cont de activ, ce reflectă creanța societății asupra asociaților/acționarilor, pentru plățile de dividende anticipate. 

b) Reținerea impozitului pe dividend, plata dividendului net și a impozitului:

 • 456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului
 • 456 ”Decontări cu asociații/acționarii” = 5121 ”Conturi la bănci în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata dividendului net
 • 446 ”Alte impozite și taxe – analitic distinct” cu valoarea impozitului = 5121 ”Conturi la bănci în lei”/5311 ”Casa în lei” cu plata impozitului pe dividende. 

c) Aprobarea situațiilor financiare anule și constatarea dividendului anual final:

 • 121 ”Profit sau pierdere” = 117 ”Rezultatul reportat – profit” cu data de 01 ianuarie din anul următor
 • 117 ”Rezultatul reportat – profit” = 457 ”Dividende de plată” cu suma reprezentând dividendele anuale finale, în baza situațiilor financiare anuale
 • 457 ”Dividende de plată” = 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar” cu suma dividendelor deja distribuite trimestrial. 

Notă: am făcut abstracție de constituirea rezervei legale sau a altor rezerve impuse de lege. 

Ce se întâmplă dacă dividendele distribuite prin plățile trimestriale sunt mai mari decât dividendele constatate prin situațiile financiare anuale? 

Asociații/acționarii ce au încasat sume în plus au obligația să le restituie în termen de 60 de zile de la aprobarea situațiilor financiare anuale. În acest caz, sumele plătite în plus trebuie să se regăsească în debitul contului 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”. 

Monografia contabilă este:

 • 5121 ”Conturi la bănci în lei”/5311 ”Casa în lei” = 463 ”Creanţe reprezentând dividende repartizate în cursul exerciţiului financiar”. 

Notă: pentru impozitul pe dividend achitat într-o valoare mai mare, pentru regularizare se vor aplica procedurile uzuale. 

Ce alte elemente sunt foarte importante?

Pot fi distribuite trimestrial profiturile curente la care se adaugă profiturile reportate și din care se scad pierderile reportate și rezervele obligatorii de constituit. Este imperativ să se țină cont de pierderile reportate. 

Distribuirea trimestrială a dividendului se poate face doar cu existența Situațiilor financiare interimare. Dacă situațiile financiare anuale se supun auditului, atunci vor fi auditate și situațiile financiare interimare. 

Situațiile financiare interimare se depun la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 30 de zile de la aprobare

Pentru întocmirea situațiilor financiare interimare este obligatoriu de efectuat inventarierea patrimoniului și trebuie înregistrate în contabilitate rezultatele inventarierii. 

Rămâne în continuare infracțiune fapta de a distribui dividende din profituri fictive sau din profituri care nu sunt înregistrate în situații financiare anuale/interimare.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 3067/2018? Îl poți obține în varianta actualizată, în format .PDF sau MOBI apăsând AICI! 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here