OMFP nr. 4268/2022 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, precum și pentru reglementarea unor aspecte contabile aprobă Situațiile financiare anuale aferente exercițiului 2022.

Acestea vor fi utilizate atât de societățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 1802/2014 privind contabilitatea conformă cu directivele comunitare, cât și de entitățile ce conduc contabilitatea conform OMFP nr. 2844/2016 privind contabilitatea conformă cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

Acele entități raportoare ce au exercițiul fiscal diferit de anul calendaristic depun Raportări contabile cu dată de 31 decembrie.

În mod similar, tot prin prezentul ordin, sunt adoptate Situațiile financiare anuale depuse de persoanele juridice fără scop patrimonial.

Termenele de depunere sunt:

 1. Pentru entitățile raportoare ce nu au înregistrat activitate, se va depune o declarație în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până în data de 01 martie 2023
 2. Persoanele juridice aflate în lichidare depun Situațiile financiare anuale în termen de 90 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 31 martie 2023 inclusiv;
 3. Persoanele juridice fără scop patrimonial, cum sunt asociațiile și fundațiile depun situațiile financiare anuale în termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 aprilie 2023
 4. Societățile, institutele de cercetare dezvoltare, regiile autonome și toate celelalte entități raportoare depun situațiile financiare în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului, respectiv până pe data de 30 mai 2023

 

Tipul de Situații financiare întocmit este influențat de criteriile de mărime pe care le îndeplinește entitatea raportoare la data bilanțului astfel:

 1. Nu se depășesc limitele a cel puțin două din următoarele criterii:
 2. Total active = 1.500.000 lei
 3. Cifra de afaceri = 3.000.000 lei
 4. Număr mediu de salariați = 10.

Aceste entități sunt considerate microentități și depun:

 • Bilanț prescurtat – formular 10
 • Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20
 • Date informative – formular 30

Situația activelor imobilizate – formular 40.

 1. Entitățile ce nu se încadrează la microentități și nu depășesc două din următoarele criterii:
 2. Total active = 17.500.000 lei
 3. Cifra de afaceri = 35.000.000 lei
 4. Număr mediu de salariați = 50, depun Situații financiare compuse din:
  • Bilanț prescurtat – formular 10
  • Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20
  • Date informative – formular 30
  • Situația activelor imobilizate – formular 40
  • Note explicative la situațiile financiare.

Opțional se pot întocmi Situația fluxurilor de trezorerie și Situația modificării capitalului propriu.

 Entitățile ce depășesc două din următoarele criterii:

 • Total active = 17.500.000 lei
 • Cifra de afaceri = 35.000.000 lei
 • Număr mediu de salariați = 50, depun Situații financiare compuse din:
  • Bilanț prescurtat – formular 10
  • Cont de profit și pierdere prescurtat – formular 20
  • Date informative – formular 30
  • Situația activelor imobilizate – formular 40
  • Note explicative la situațiile financiare
  • Situația fluxurilor de trezorerie
  • Situația modificării capitalului propriu.

Auditarea obligatorie a situațiilor financiare anuale se aplică pentru entitățile de interes public, așa cum sunt definite de legea contabilității, indiferent de mărime și de către entitățile mijlocii și mari, ce timp de două exerciții financiare consecutive, depășesc două din următoarele trei criterii:

 • Total active = 16.000.000 lei
 • Cifra de afaceri = 32.000.000 lei
 • Număr mediu de salariați = 50.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de declarația administratorului privind respectarea politicilor contabile.

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de raportul administratorului, propunerea de repartizare a profitului sau acoperirea pierderii contabile, iar, după caz, de raportul cenzorilor sau al auditorului.

În funcție de obiectul de activitate și numărul de salariați, se vor anexa și alte documente cum sunt: declarația nefinanciară pentru entitățile raportoare cu un număr mai mare de 500 de salariați, rapoartele cu plățile către guverne pentru operatorii economici ce exploatează resurse naturale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here