Ordinul MFP nr. 10/2019 adoptă formatul și modul de completare și depunere pentru situațiile financiare anuale aferente anului 2018. 

Nu sunt elemente deosebite ca și structură de fond, situațiile financiare sunt structurate în funcție de ”mărimea” entității raportoare și de modul de organizare a contabilității, fie sistemul conform cu directiva europeană adoptat prin Ordinul MFP nr. 1802/2014, cu modificări ulterioare, fie sistemul de raportare financiară IFRS adoptat prin Ordinul MFP nr. 2844/2016, cu modificări ulterioare. 

Actul normativ adoptă și criteriile prin care se stabilește ce entități raportoare au obligația auditării situațiilor financiare anuale. Se păstrează situația deja reglementată, când se iau în calcul criteriile de mărime existente la data de 31 decembrie 2018 și la 31 decembrie 2017, respectiv:

a)                Total active = 16.000.000 lei;

b)                Cifra de afaceri netă = 32.000.000 lei;

c)                Numărul mediu de salariați în cursul exercițiului = 50.

Auditul statutar este obligatoriu, când aceste criterii se depășesc pe parcursul a două exerciții consecutive. 

Formatul situațiilor financiare anuale în funcție de criteriile de mărime a entității – microentități, entități mici, entități mijlocii și entități mari: 

A) Entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

   a) totalul activelor: 1.500.000 lei;

   b) cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;

   c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț prescurtat (cod 10);
 • cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20).

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40). 

B) Entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităților și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

              a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

              b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

              c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,  întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

  • bilanț prescurtat (cod 10);
  • cont de profit și pierdere (cod 20);
  • note explicative la situațiile financiare anuale.

Opțional, ele pot întocmi situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40). 

C) Entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime și anume:

              a) totalul activelor: 17.500.000 lei;

              b) cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;

              c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50, precum și entitățile de interes public întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • bilanț (cod 10);
 • cont de profit și pierdere (cod 20);
 • situația modificărilor capitalului propriu;
 • situația fluxurilor de trezorerie;
 • notele explicative la situațiile financiare anuale. 

Acestea vor fi însoțite de formularul „Date informative” (cod 30) și formularul „Situația activelor imobilizate” (cod 40), respectiv o declarație privind politicile contabile semnificative. 

Care sunt termenele de depunere pentru situațiile financiare? 

Termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice sunt următoarele:

a) pentru societățile, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b) pentru societățile fără scop patrimonial sau pentru cele aflate în lichidare înregistrată la Registrul Comerțului, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

c) entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 10/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here