Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2018 și pentru modificarea altor norme metodologice în domeniul contabilității instituțiilor publice 

Ordinul MFP nr. 129/2019 adoptă formatul și modul de completare și depunere pentru situațiile financiare anuale aferente anului 2018, pentru instituțiile publice, respectiv pentru autoritățile publice, ministerele şi celelalte organe ale administrației publice centrale şi locale, instituțiile publice autonome şi instituțiile publice subordonate. 

Situațiile financiare ale anului 2018 reprezintă documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului şi a unităților administrativ-teritoriale, precum şi a execuției bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2018. 

În vederea întocmirii situațiilor financiare anuale, și aceste instituții au obligația inventarierii anuale a patrimoniului conform Ordinul MFP nr. 2861/2009 ce adoptă normele privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii. 

Care este componența situațiilor financiare anuale pentru instituțiile publice?

Situațiile financiare anuale se compun din:

 • Bilanț;
 • Contul de rezultat patrimonial;
 • Situația fluxurilor de trezorerie;
 • Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor proprii, conturile de execuție bugetară;
 • Anexe la situațiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative. 

Situațiile financiare anuale se semnează de conducătorul instituției publice şi de conducătorul compartimentului financiar-contabil sau de alte persoane delegate cu exercitarea acestor competențe. 

Situațiile financiare anuale vor fi însoțite de o declarație scrisă, prin care se asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor financiare anuale şi se confirmă că:

a) politicile contabile utilizate la întocmirea situațiilor financiare anuale sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) situațiile financiare anuale oferă o imagine fidelă a poziției financiare, a performanței financiare şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfășurată;

c) persoana juridică își desfășoară activitatea în condiții de continuitate. 

Conform art. 36 alin. (7) din Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea, termenul de prezentare a situațiilor financiare anuale la Ministerul Finanțelor Publice este de 50 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Ai nevoie de Ordinul MFP nr. 129/2019? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

1 COMENTARIU

 1. Buna ziua, va rog sa ma ajutati la urmatoarea intrebare, daca stiti raspunsul corect:
  Ce contin anexele la situatiile financiare:
  a – politici contabile si note explicative;
  b – incasari si plati;
  c – venituri financiare si cheltuieli financiare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here