OMFP nr. 763/2021 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2021 a operatorilor economici se adresează entităților raportoare ce în exercițiul financiar anterior au realizat o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro.

Acestea au obligația să depună Raportări contabile cu dată de 30 iunie 2021.

Prezenta reglementare se aplică atât de către operatori economici ce conduc contabilitatea prin procedurile adoptate prin OMFP nr. 1802/2014, reglementări ce transpun proceduri contabile conforme cu reglementările comunitare, dar și de către operatorii economici ce conduc contabilitatea conform cu OMFP nr. 2844/2016, reglementări contabile conforme cu Standardele Internaționare de Raportare Financiară – IFRS.

Cursul de schimb pentru determinarea plafonului de 1.000.000 euro este cel de la finele exercițiului precedent.

Pentru operatorii economici ce au ca exercițiu financiar anul calendaristic, cursul de schimb este cel comunicat de BNR la data de 31 decembrie 2020, respectiv 1 euro = 4,8694 lei.

Plafonul de 1.000.000 euro reprezintă astfel suma de 4.869.400 lei.

Foarte important: dacă entitatea raportoare a optat pentru un alt exercițiu financiar decât anul calendaristic, pentru determinarea plafonului de 1.000.000 euro, va uitiza cursul comunicat de BNR valabil la închiderea exercițiului financiar modificat.

Termenul de depunere la autoritățile fiscale a Raportărilor contabile semestriale este data de 16 august 2021.

În situația în care societăți străine au înființate în România sedii permanente (unul sau mai multe sedii permanente), dacă în exercițiul anterior au depășit o cifră de afaceri mai mare de 1.000.000 euro, și aceste sedii permanente au obligația depunerii Raportărilor contabile semestriale.

În situația în care aceeași societate străină are înființate mai multe sedii permanente în România, iar suma cumulată a cifrelor de afaceri depășește plafonul amintit, un singur sediu permanent va centraliza Raportările contabile semestriale și le va depune.

Potrivit reglementării analizate astăzi, această obligație de depunere revine sediului permanent ce îndeplinește și obligațiile fiscale.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii.  

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here