Guvernul a adoptat un nou act normativ care modifică și completează dispozițiile OUG nr. 46/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC), cu scopul de a îmbunătăți sistemul de achiziții în asistența medicală de urgență – Sistemul Național de Asistență Medicală de Urgență și de Prim Ajutor Calificat (SNAMUPAC).

 Principalele modificări aduse OUG nr. 46/2018 includ următoarele aspecte:

  • definirea clară a rolurilor, responsabilităților și obligațiilor entităților implicate în procesul de achiziție centralizată a produselor medicale destinate SNAMUPAC;
  • stabilirea unui mod unitar de utilizare a sistemului de achiziții centralizate al ONAC pentru achiziția de produse medicale necesare pentru activitățile entităților din cadrul SNAMUPAC, indiferent de structura organizatorică a spitalelor;
  • posibilitatea unităților sanitare cu UPU/CPU să adere la achizițiile centralizate derulate de ONAC pentru necesitățile proprii;
  • redefinirea obiectivelor ONAC, pentru remedierea erorilor materiale existente, precum și pentru clarificarea misiunii și viziunii sale;
  • acordarea unui spor de flexibilitate Utilizatorilor principali, prevăzuți de OUG nr. 46/2018, în vederea accesării acordurilor-cadru încheiate de ONAC pentru bunurile de regularitate, prevăzute de 3 din HG nr. 119/2019; Utilizatorii vor putea și să încheie contracte subsecvente, chiar dacă nu au transmis necesități în procesul de colectare organizat de ONAC;
  • consolidarea capacității organizatorice a ONAC, pentru a putea gestiona noile atribuții pe care le va primi prin această OUG.

Aceste măsuri vizează îmbunătățirea eficienței sistemului de achiziții în asistența medicală de urgență din România, reducerea costurilor pentru achiziționarea produselor medicale și generarea de economii din fondurile publice, pentru a putea direcționa resursele economisite către alte domenii de dezvoltare economică.

Vezi aici acte relevante despre administratorii de credite

Vezi aici alte articole despre credite

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here