Mai jos găsiţi o sinteză a principalelor modificări legislative privind drepturile pentru şomaj, obligaţiile şi stimulentele pentru angajarea şomerilor, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018.

Contribuţii desfiinţate. Începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt eliminate contribuțiile de asigurări pentru șomaj și contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, prin abrogarea, din Codul fiscal, a capitolului IV „Contribuțiile asigurărilor pentru șomaj datorate bugetului asigurărilor pentru șomaj” al titlului V „Contribuții sociale obligatorii”, cuprinzând articolele 184-191, respectiv a capitolului VII „Contribuția la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale, datorată de persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare”, cuprinzând articolele 209-215.

Contribuţii noi. După capitolul VIII al titlului V „Contribuții sociale obligatorii” din Codul fiscal s-a introdus un nou capitol, Capitolul IX „Contribuția asiguratorie pentru muncă„, cuprinzând articolele 2201-2207, în care sunt prevăzuți contribuabilii care datorează contribuția asiguratorie pentru muncă și cota contribuției asiguratorie pentru muncă, în valoare de 2,25%.

(Modificări introduse în Codul fiscal prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2017) 

Asiguraţi. Sunt asiguraţi, în condiţiile legii, cetățeni români care lucrează în străinătate, în condițiile legii, cu excepția persoanelor care au calitatea de pensionari.

– Asigurații au dreptul să beneficieze de indemnizație de șomaj, conform prezentei legi.

– Persoanele din categoriile prevăzute de lege (în forma modificată prin OUG nr. 95/2017) se pot asigura facultativ: venitul lunar pentru care se face asigurarea facultativă nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, stabilit potrivit legii, și nu poate depăşi echivalentul a de 5 ori câștigul salarial mediu brut în vigoare în luna pentru care se plătește contribuția la bugetul asigurărilor pentru șomaj.

– Nu beneficiază de indemnizație de șomaj absolvenții care, la data solicitării dreptului, au fost admiși sau urmează cursurile unei forme de învățământ, organizate și/sau acreditate. Acordarea indemnizaţiei încetează: la data de întâi a lunii următoare lunii în care persoana a realizat venituri lunare mai mari decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare; la data îndeplinirii condițiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate ori a pensiei anticipate parțiale sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă.

Stimulente pentru angajare:

– Absolvenții instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o primă de inserție egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

– Șomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, beneficiază de o primă de activare în valoare de 500 lei, neimpozabilă.

Primele de mobilitate. Prima de încadrare și prima de instalare, denumite în lege prime de mobilitate, se acordă de la 1 ianuarie şi pentru:

 • persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, în cazul primei de încadrare;
 • persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care se încadrează în muncă sau în localitățile învecinate acesteia, precum și persoanele al căror soț, a căror soție, ai căror copii aflați în întreținere sau orice altă persoană care împreună cu acestea constituie o familie, dețin în proprietate sau coproprietate o locuință în localitatea în care persoana își schimbă domiciliul sau își stabilește reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă, în cazul primei de instalare;
 • persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură transportul sau le suportă cheltuielile aferente acestuia, în cazul primei de încadrare;
 • persoanele cărora angajatorul sau autoritățile administrației publice locale sau centrale le asigură locuință de serviciu sau suportarea cheltuielilor aferente chiriei din fonduri ale angajatorului sau fonduri publice, în cazul primei de instalare

Subvenţiile pentru angajatori. Subvențiile se acordă, la solicitarea autorităților publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte de achiziții publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată, din rândul șomerilor, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de cel mult 12 luni. Cuantumul lunar al subvenției acordate pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă din rândul șomerilor este:

 • în perioada 1 aprilie-31 octombrie, 70% din valoarea indicatorului social de referință, în vigoare la data încadrării în muncă;
 • în perioada 1 noiembrie-31 martie, valoarea IRS, în vigoare la data încadrării în muncă, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă datorată de angajatori, aferentă acestuia.

Angajarea pe periodă nedeterminată a absolvenţilor unor instituţii de învăţământ.  Angajatorii vor primi lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o suma de 900 lei, cu obligaţia de a menține raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puțin 18 luni de la data încheierii. Dacă raporturile de muncă continuă şi după această perioadă de 18 luni, angajatorul primeşte pentru fiecare an de continuare a raporturilor de muncă sau de serviciu, un ajutor financiar egal cu suma aferentă contribuției asiguratorii pentru muncă datorate de angajatori pentru aceste persoane și virate, conform legii.

(Modificări aduse prin OUG nr. 95/2017 la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă)

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

6 COMENTARII

 1. Buna ziua !
  Spuneti-mi va rog, daca pentru a beneficia de somaj trebuie sa fi lucrat 12 luni in ultimile 24 de luni la timp complet sau partial ? Legea nu spune nimic in acest sens. In mod normal ar trebui sa fie acordat somajul si pt persoanele care au lucrat si cotizat aceste 12 luni si la timp partial daca cumulat timpul lucrat la jumatate de timp echivaleaza cu timpul complet. De ex, cineva care a lucrat 8 luni cu jumatate de norma, trebuie sa i se considere 4 luni de timp complet. Somajul trebuie acordat in functie de durata de cotizare indiferent de norma, intreaga sau partiala. Plata sa se faca tinand cont de aceste criterii. Nu e normal ca cineva care a lucrat jumatate de norma si angajatorul lui a cotizat, sa nu primeasca indemnizatia de somaj. Va multumesc !
  Va multumesc.

 2. Buna ziua. Am intrat în concediu creștere copil din șomaj și beneficiez de indemnizate de la șomaj.duca ce termin CCC nu am un loc de muncă. Vreau să știu dacă mă angajez până când face copilul 2ani mai pot beneficia de stimulentul de la primărie.?și ce trebuie sa fac? Mulțumesc.

 3. Buna ziua.Am intrat in somaj cu data de 03.09.2018 ,iar la data de 12.11.2018 am incheiat contract de munca pe perioada nedeterminata cu un angajator cerand repartitie de la AJOFM OLT.Daca angajatorul nu este ceea ce am dorit ,nerespectand cele scrise in contractul individual de munca,ma mai pot intoarce in somaj?Sau daca imi gasesc alt loc de munca,mai bine platit ,mai pot beneficia in continuare de cei 30% din indemnizatia de somaj?

 4. Buna ziua ..am o întrebare.. sunt șomeri și as vrea sa ma angajez la o distanta minima.50km de casa..dacă îmi depun actele pentru prima de instalare,mai beneficiez de cei 30% lunar ? Si dc da unde voi depune hârtia, unde am dosarul de somaj sau în localitatea unde ma stabilesc cu locul de munca?mulțumesc

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here