– Se amână termenul pentru plata a impozitului pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport, pana la 30 iunie 2020, cu păstrarea bonificaţiei de 10% pâna la aceeaşi dată, daca se achită integral.  Citeste aici mai multe detalii

– Se extinde termenul de acordare a facilităţilor de amnistie fiscală şi restructurare pentru perioada 1 februarie 2020 – 31 iulie 2020, cu depunerea solicitării până la data de 30 octombrie 2020. Citeste aici mai multe detalii

– Se elimină calcularea dobânzilor şi penalităţilor de întârziere pentru obligaţiile fiscale datorate pe perioada stării de urgenţă plus înca 30 de zile după încetarea acesteia. Citeste aici mai multe detalii 

– Se supendă măsurile de executare silită de către organul fiscal şi terţii popriţi pe perioada stării de urgenţă, plus înca 30 de zile după încetarea acesteia. Citeste aici mai multe detalii 

– Se amână plata serviciilor de utilități şi a chiriilor pentru sediu pentru diverse profesii liberale dar şi pentru companiile care se încadrează în categoria IMM, și-au întrerupt activitatea total sau parțial  şi dețin certificatul de situație de urgență. Citeste aici mai multe detalii 

– Nu se amâna termenul de depunere a declaraţiilor fiscale pe perioada stării de urgenţă şi nici a plăţii acestora. Citeste aici mai multe detalii 

– Avocații, notarii publici și executorii judecătorești au obligația de a continua să furnizeze serviciile de interes public ce fac obiectul profesiei lor, sub sancțiunea excluderii din profesie. Citeste aici mai multe detalii 

– Sunt acordate facilităţi financiare prin programul IMM-INVEST.  Citeste aici mai multe detalii 

– Reglementări suplimentare privind acordarea unor zile libere pentru părinţi pe perioada închiderii temporare a cursurilor şcolare. Citeste aici mai multe detalii 

– Termenul de depunere a declarațiilor cu beneficiarul real, prevăzut în Legea nr. 129/2019 privind combaterea spălării banilor, se prelungește cu 3 luni de la data încetării stării de urgență. Citeste aici mai multe detalii 

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here