18 Octombrie, 2019

Sinteză modificări legislative (24 feb. – 2 mar.): Noutăţi privind competenţa teritorială a Fiscului, Codul fiscal şi Codul de procedură fiscală

LegeStart.ro vă oferă un scurt rezumat al celor mai importante modificări legislative din săptămâna precedentă.

Cele mai importante modificări aduse de acte normative publicate în săptămâna 24 februarie – 2 martie în Monitorul Oficial

• Monitorul Oficial nr. 133 din 24.02.2014:

- Ordinul ANAF nr. 235/2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

» Prin acest act normativ sunt aduse unele clarificări privind situaţia unui operator economic atunci când vectorul său fiscal a fost modificat din oficiu.

• Monitorul Oficial nr. 141 din 26.02.2014:

- Ordinul MADR nr. 272/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate

» Se schimbă unele prevederi referitoare la schemele de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal (sprijin aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate).

• Monitorul Oficial nr. 149 din 28.02.2014:

- Ordinul nr. 225/2014 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii

» Se modifică anumite prevederi referitoare la rambursarea taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA.

- Ordinul nr. 330/2014 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

» Modificările privesc competenţa teritorială de administrare a Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Galaţi.

• Monitorul Oficial nr. 151 din 28.02.2014:

- Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi alte măsuri fiscal-bugetare

» Ordonanţa de urgenţă aduce modificări semnificative la mai multe acte normative, printre care Codul fiscal, Codul de procedură fiscală, OUG 29/2011 privind reglementarea eşalonării la plată, OG 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare, OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii ANAF, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 şi Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996.

Cele mai importante modificări intrate în vigoare în săptămâna 24 februarie – 2 martie

• 1 martie 2014

- Ordinul nr. 200/2014 privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.211/2013 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare

» Modificările privesc unităţile administrativ-teritoriale arondate unităţilor fiscale care funcţionează în subordinea direcţiilor regionale ale finanţelor Ploieşti, Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Galaţi.

- Ordinul nr. 248/2014 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2010 privind stabilirea nivelului comisioanelor percepute de Trezoreria Statului pentru serviciile prestate clienţilor

» Schimbările aduse privesc anumite conturi din actul normativ, dar se introduc şi unele noi.


Urmăreşte modificările legislative care te interesează în Lege5 Online.


Foto: Sxc.hu

Fara comentarii

Scrie un comentariu