Ordonanța de urgență nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene îşi propune să reechilibreze efectele recentelor măsuri bugetare prevăzute de la 1 ianuarie 2018. Ordonanţa, din care reţinem principalele măsuri de interes la nivelul populaţiei, a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 973 din 7 decembrie 2017. 

Sănătate

Autoritățile administrației publice locale pot majora alocările pentru servicii sociale. Se permit alocări de sume din veniturile proprii încasate și din sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, peste valoarea standardelor minime de cost aprobate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale.

Motivarea: sumele alocate de la bugetul de stat în baza standardelor de cost au devenit insuficiente, existând riscul ca personalul din aceste instituții să nu își primească drepturile salariale. 

Angajări la stat

În anul 2018, numărul maxim de posturi care se finanțează din fonduri publice, pentru instituțiile și autoritățile publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, se stabilește astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. În aceste limite, ordonatorii de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanțează în anul 2018. 

Drepturi salariale restante

Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituțiile și autoritățile publice, devenite executorii în perioada 1 ianuarie- 31 decembrie 2018, se va realiza astfel:

a) în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plătește 5% din valoarea titlului executoriu;

b) în al doilea an – 10%;

c) în al treilea an – 25%;

d) în al patrulea an – 25%;

e) în al cincilea an – 35%.

Procedura se aplică și în ceea ce privește plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018, având ca obiect acordarea de daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. În plus:

 • în cursul termenului de plată, orice procedură de executare silită se suspendă de drept.
 • sumele plătite se actualizează cu indicele prețurilor de consum.
 • la sumele actualizate se acordă dobânda legală remuneratorie, calculată de la data la care hotărârea judecătorească a rămas executorie. 

Salariul în sistemul public

Sprijin pentru pentru personalul plătit din fonduri publice, cuantumul salariului de bază/soldei de funcție/salariului de funcție se stabilește după aplicarea procentului de majorare de 25% prevăzut prin Legea-cadru nr. 153/2017. 

Munca suplimentară – compensare

În anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se compensează numai cu timp liber corespunzător.

Austeritate la premii, prime şi altele

În anul 2018, instituțiile și autoritățile publice nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță. Excepţiile se referă la olimpici şi sportivi. Se acordă o singură indemnizație de vacanță sau o singură primă de vacanță, după caz, sub formă de vouchere. Cuantumul voucherelor de vacanță acordate în temeiul OUG nr. 8/2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările și completările ulterioare, nu se ia în calcul la determinarea limitei de 30% din suma salariilor de bază. 

Salariaţi cu regim special

În anul 2018, pentru personalul militar, polițiștii și funcționarii publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, indemnizațiile, compensațiile, primele, ajutoarele, plățile compensatorii, despăgubirile, compensațiile lunare pentru chirie și alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare, care nu fac parte din solda lunară brută/salariul lunar brut, se mențin la nivelul lunii decembrie 2017. Cuantumul compensației bănești, respectiv al alocației valorice pentru drepturile de hrană și, respectiv, valoarea financiară anuală a normelor de echipare, precum și valoarea financiară a drepturilor de echipament se mențin în plată la nivelul stabilit pentru luna decembrie 2017. 

Fără ajutoare

În anul 2018 nu se acordă ajutoarele sau, după caz, indemnizațiile la ieșirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu (cu excepţia decesului angajatului) ori la trecerea în rezervă. 

Drepturi majorate

În anul 2018 se majorează cuantumul brut astfel încât să se mențină în plată la nivelul cuantumului net acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2017, după caz, drepturi precum:

 • indemnizațiile pentru persoanelor persecutate din motive politice;
 • indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
 • drepturile pentru veteranii de război, invalizi și văduve de război, pensiile I.O.V.R.;
 • indemnizațiile pentru persoanele persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945;
 • indemnizațiile pentru persoanele care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcției Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961;
 • indemnizația activitatea de liber-profesionist a artiștilor interpreți sau executanți;
 • ajutorul lunar pentru soțul supraviețuitor;
 • indemnizația de merit şi altele. 

Rente viagere pentru sportivi de performanţă

În anul 2018, rentele viagere pentru aceştia se acordă în cuantumul aflat în plată în luna decembrie 2017

Restricţii la achiziţii

În anul 2018, instituțiilor și autorităților publice li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, anumite categorii de mobilier, cu unele excepţii prevăzute de ordonanţă. 

Posturi blocate

Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, cu anumite excepţii şi cu încadrarea în alocările bugetare. 

Fără miere pentru copii la şcoală

În perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018 se suspendă acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din clasele I-IV din învățământul de stat și confesional, cu modificările ulterioare. 

Pensiile pentru militari

Se amână cu 6 luni recalcularea pensiilor pentru militari, pentru care erau stabilite termene prin  art. 109 alin. (3) și art. 110 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat. 

Stimularea educaţiei şi învăţământului

Se amână până la 31 decembrie 2018 termenele pentru acordarea unor stimulente care, prin amânări succesive, nu au fost aplicate niciodată până acum:

 • acordarea a 500 de euro pentru educația permanentă a fiecărui nou-născut;
 • alocarea, din  bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale a minimum 6% din produsul intern brut al anului pentru finanțarea educației naționale.

În anul 2018, nu se acordă cupoanele sociale ca sprijin pentru educația timpurie, ca parte componentă a învățării pe tot parcursul vieții.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here