Sunt majorate sumele acordate din bugetul asigurărilor de şomaj, în încercarea de reducere a deficitului forţei de muncă, aşa cum se arată în motivarea dată la recenta Ordonanţă de urgenţă nr. 60/2018, publicată în Monitorul oficial nr. 577 din 9 iulie.

Stimulente suplimentare pentru angajarea celor în căutarea unui loc de muncă

Un prim pachet de măsuri este conceput prin modificări la Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, pe următoarele priorităţi.

Şomeri. Beneficiază de o primă de activare în valoare de 1.000 lei, neimpozabilă, şomerii înregistrați la agențiile pentru ocuparea forței de muncă de cel puțin 30 de zile, care nu beneficiază de indemnizație de șomaj, în situația în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 3 luni, ulterior datei înregistrării la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, Reglementarea a fost introdusă în lege în urmă cu doi ani, prin OUG nr. 60/2016, iniţial stimulentul respectiv fiind de 500 lei.

someri_iulie2018_a

Prima de activare se acordă în două tranșe, ca şi în forma de până acum, anume jumătate la data angajării şi jumătate după expirarea perioadei de 3 luni de la angajare. Prima de activare nu se cumulează cu prima de inserție și cu prima de instalare.

• Prima de inserţie se acordă absolvenților instituțiilor de învățământ și absolvenții școlilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, care, în termen de 60 de zile de la absolvire, se înregistrează la agențiile pentru ocuparea forței de muncă și se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni. Acordată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, prima de inserție este egală cu de 3 ori valoarea indicatorului social de referință în vigoare la data încadrării.

• Prima de instalare poate fi acordată persoanelor înregistrate ca șomeri la agențiile pentru ocuparea forței de muncă şi care se încadrează în muncă, potrivit legii, într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința, astfel că cei în cauză urmează să îşi  schimbe domiciliul sau să îşi schimbe reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate. Prima de instalare, neimpozabilă, este destinată stimulării încadrării în muncă, asigurării cheltuielilor pentru locuire în noul domiciliu sau noua reședință, și/sau pentru reîntregirea familiei, după caz.

Prima de activare se acordă:

– în cuantumul și condițiile legii în forma în vigoare la data solicitării, dacă solicitarea a fost făcută înainte de 9 iulie a.c.

– în cuantumul și condițiile prevăzute de Legea nr. 76/2002, la nivelurile de după 9 iulie, indiferent dacă încadrarea în muncă s-a realizat anterior sau ulterior acestei date, pentru cei care solicită acordarea primei de activare după intrarea în vigoare a OUG nr. 60/2018.

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a șomerilor

Angajatorii vor primi sume majorate pentru a-i stimuli să angajeze:

Absolvenţi. Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenți ai unor instituții de învățământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei. Şi aici suma oferită angajatorilor creşte considerabil, faţă de 900 lei cât se prevedea, în ultima formă a Legii nr. 76/2002, în urma modificărilor aduse prin OUG nr. 60/2016, cu efect din data de 3 decembrie 2016.

someri_iulie2018_b

Şomeri aflaţi în condiţii sociale deosebite. Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, șomeri în vârstă de peste 45 de ani, șomeri care sunt părinți unici susținători ai familiilor monoparentale, șomeri de lungă durată sau tineri NEET primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă în cuantum de 2.250 lei, cu obligația menținerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puțin 18 luni. Şi în acest caz, cuantumul sporeşte, faţă de suma de 900 lei, stabilită în urma modificărilor aduse la lege de Ordonanţa de urgenţă nr. 60/2016, citată mai sus.

Şomeri aproape de pensionare. Angajatorii care încadrează în muncă, potrivit legii, șomeri care, în termen de 5 ani de la data angajării, îndeplinesc, conform legii, condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordare a pensiei pentru limită de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar, pe perioada angajării, până la data îndeplinirii condițiilor respective, de o sumă în cuantum de 2.250 lei – sumă de asemenea majorată, faţă de norma anterioară de 900 lei.

Tineri cu risc de marginalizare socială. Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, denumiți angajatori de inserție, beneficiază lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoană din această categorie, din bugetul asigurărilor pentru șomaj, de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de patru ori valoarea indicatorului social de referință (anterior 2 x ISR), în vigoare la data încadrării în muncă, până la expirarea duratei contractului de solidaritate.

„Tânăr cu risc de marginalizare socială” este, potrivit legii, persoana cu vârsta cuprinsă între 16-26 de ani, care îndeplinește condițiile prevăzute la punctul IV, se înregistrează la agenția pentru ocuparea forței de muncă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința și se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a) se află în sistemul de protecție a copilului sau provine din acest sistem;

b) are dizabilități;

c) nu are familie sau a cărui familie nu îi poate asigura întreținerea;

d) are copii în întreținere;

e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;

f) este victimă a traficului de persoane.

Angajare prin contract de ucenicie

Angajatorul care încheie un contract de ucenicie beneficiază, la cerere, pe întreaga perioadă de derulare a contractului de ucenicie, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Suma alocată este, astfel, dublată faţă de cea stabilită de Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, în forma rezultată prin modificările aduse actului normativ de bază prin Legea nr. 167/2017, cu aplicare de la 10 august anul trecut. 

someri_iulie2018_c

Stagiu pentru absolvenţii de învăţământ superior

Angajatorul care încheie un contract de stagiu, în condițiile prezentei legi, beneficiază, la cerere, pe perioada derulării contractului de stagiu, de o sumă în cuantum de 2.250 lei/lună, acordată din bugetul asigurărilor de șomaj în limita fondurilor alocate cu această destinație. Reglementarea este prevăzută în Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, iar actuale modificare creşte suma acordată angajatorului, faţă de 1.350 lei, cât era de la 10 august anul recut, în urma modificărilor la actul de bază aduse prin Legea nr. 167/2017. 

Reglementări de aplicare tranzitorii

Ordonanţa de urgenţă stabileşte cuantumurile ce se acordă angajatorilor, după cum au încheiat convenţii sau contracte cu agențiile pentru ocuparea forței de muncă înainte sau după 9 iulie, data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2018.

În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a OUG nr. 60/2018, urmează să fie modificată legislaţia secundară de aplicare a actelor normative, pe domenii de reglementare.

Ai nevoie de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here