OUG nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, în vigoare din 19 septembrie, modifică substanțial legislația în domeniul asigurărilor RCA. Prezentăm în continuare principalele modificări aduse de acest act normativ.

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Prin excepţie, perioada poate fi mai mică de o lună:

 • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
 • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile.

Notă: Plata primelor de asigurare se poate face integral sau în rate, conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA.

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA în următoarele situaţii:

 • pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale;
 • pe perioada imobilizării vehiculului.

Asiguratul are obligaţia ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spaţiu privat, în afara domeniului public, pentru a nu avea potenţial generator de daune.

A.S.F. va calcula un tarif de referinţă, cu caracter orientativ, trimestrial, pe baza daunei medii determinate statistic pentru fiecare categorie de vehicul în parte, pe baza plăţilor efective de daune achitate de către asigurătorii.

Dacă în termen de cel mult 30 de zile de la depunerea cererii de despăgubire de către partea prejudiciată ori de către asigurat, asigurătorul RCA nu a notificat părţii prejudiciate respingerea pretenţiilor de despăgubire, precum şi motivele respingerii, asigurătorul RCA este obligat la plata despăgubirii. Despăgubirea se plăteşte de către asigurătorul RCA în maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 30 de zile.

Se constituie Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România ca asociaţie profesională, independentă şi autonomă a tuturor societăţilor de asigurare, indiferent de forma de organizare şi de statul în care îşi au sediul social, care, în baza legii, au dreptul să practice în România asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule.

Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România  are următoarele atribuţii:

 • de birou naţional auto;
 • de organism de plată a despăgubirilor;
 • de centru de informare;
 • de organism de compensare;
 • de a asigura dezvoltarea şi gestionarea bazei de date CEDAM;
 • de a publica statistici privind asigurările auto la nivel naţional şi internaţional;
 • de a elabora şi publica analize şi studii comparative privind tarifele utilizate de asigurătorii RCA din statele membre şi alte informaţii considerate relevante pentru asigurarea RCA;
 • de a publica statistici privind evoluţia nivelurilor despăgubirilor;
 • de a furniza autorităţii competente din subordinea Ministerului Afacerilor Interne datele referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţelor persoane prin accidente de circulaţie.

Ai nevoie de OUG nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here