Potrivit art. 60 din Codul fiscal, se acordă scutiri de la plata impozitului pe venit (cotă de impozitare de 10%) în cazul următorilor contribuabili:

1. Persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile realizate din:

 • activități independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;

–  venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

 • salarii și asimilate salariilor;
 • pensii;
 • activități agricole, silvicultură și piscicultură, altele decât cele prevăzute la art. 105, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

În cazul acestor persoane, scutirea de la plata impozitului pe venit se aplică pentru veniturile realizate începând cu data încadrării contribuabilului în gradul de handicap grav sau accentuat, conform documentelor justificative. Pentru a beneficia de scutire, contribuabilii au obligația de a depune, după caz, la organul fiscal competent sau la angajatorul/plătitorul de venituri documentele care atestă încadrarea în gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate în original și în copie, organul fiscal competent, angajatorul/plătitorul de venituri păstrând copia după ce verifică conformitatea cu originalul.

***

2. IT-iştii – persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de creare de programe pentru calculator, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului comunicațiilor și societății informaționale, al ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului educației naționale și al ministrului finanțelor publice.

Încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator se efectuează de către angajator, în conformitate cu reglementările Ordinului nr. 409/4020/737/703/2017. În acest sens, nu este necesar avizul instituțiilor emitente ale actului normativ menționat.

***

3. Salariaţii din cercetare-dezvoltare – persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității de cercetare-dezvoltare și inovare, definită conform Ordonanței Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările și completările ulterioare, potrivit procedurii stabilite prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului cercetării și inovării, în următoarele condiții:

 • scutirea se acordă pentru toate persoanele care sunt incluse în echipa unui proiect de cercetare-dezvoltare și inovare, cu indicatori de rezultat definiți;
 • scutirea se acordă în limita cheltuielilor cu personalul alocat proiectului de cercetare-dezvoltare și inovare, evidențiate distinct în bugetul proiectului;
 • statul de plată aferent veniturilor din salarii și asimilate salariilor, obținute de fiecare angajat din activitățile desfășurate în proiectul de cercetare-dezvoltare și inovare, se întocmește separat pentru fiecare proiect.

***

4. Sezonierii – persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, ca urmare a desfășurării activității pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfășoară activități sezoniere, corespunzătoare următoarelor coduri CAEN:

 • 5510 – «Hoteluri și alte facilități de cazare similare»,
 • 5520 – «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată»,
 • 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere»,
 • 5590 – «Alte servicii de cazare»,
 • 5610 – «Restaurante»,
 • 5621 – «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente»,
 • 5629 – «Alte servicii de alimentație n.c.a.»,
 • 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».

Caracterul sezonier al unei activități presupune o perioadă care se repetă de la an la an, în care anumite activități se impun a fi realizate pe durate relativ fixe în funcție de anotimp/de sezon.

Scutirea se aplică și în situația în care persoana fizică desfășoară activitate în baza unui contract de muncă cu timp parțial de lucru, în condițiile de mai sus. Scutirea se acordă pe perioada de derulare a contractului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

7 COMENTARII

 1. Sunt persoana handicap accentuat gr.2 sunt scutita d impozit pensie dar luna asta mi au venit pe langa pensie si drepturi restante si acumulate impreuna mi a oprit impozitul 25% pe total..nu mi se pare corect..

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here