20 Ianuarie, 2020

Şi totuşi, cum se calculează asigurarea RCA?

Mult discutată şi criticată, metodologia de calcul a fost stabilită de Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Norma nr. 15/2017, publicată în Monitorul oficial nr. 365/2017. 

Norma priveşte metodologia de calcul, de către ASF, al tarifelor de referinţă pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie, în aplicarea reglementărilor date prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016. Practic, are loc un sistem de comunicare între ASF şi asigurători, aceştia din urmă fiind obligaţi să pună la dispoziţia Autorităţii informaţii pe baza cărora se stabilesc tarifele de referinţă practicate de asigurători şi urmărite de ASF.

Principii generale

Determinarea unui tarif de primă pentru asigurarea unui eveniment incert se face prin estimări ale probabilităţilor asociate cu apariţia şi/sau severitatea unui eveniment, estimări care se bazează pe istoricul evenimentelor întâmplate şi pe proiecţiile tendinţelor.

Structura tarifului de referinţă este construită prin segmentarea pe riscuri similare, luându-se în considerare următoarele criterii de risc:

  • tipul asiguratului, respectiv persoană fizică sau persoană juridică;
  • caracteristicile tehnice ale vehiculului, respectiv capacitatea cilindrică sau puterea, masa maximă autorizată, numărul de locuri;
  • alţi factori consideraţi relevanţi astfel încât să se respecte principiile de omogenitate, credibilitate şi semnificaţie statistică.

Tarifele de referinţă sunt pe perioade de un an, pentru limitele de despăgubire prevăzute de legislaţia în vigoare, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor care decurg din încheierea contractelor de asigurare RCA. 

Cum se determină prima de risc de referinţă

Pentru determinarea primei de risc de referinţă se calculează separat:

  • frecvenţa daunelor istorică, reprezentând raportul dintre numărul daunelor şi expunerea la risc, respectiv durata de asigurare a poliţei, exprimată în ani, cumulată pentru portofoliul de poliţe care au cel puţin o zi de acoperire de risc în perioada de referinţă;
  • dauna medie istorică, reprezentând costul daunelor raportat la numărul daunelor, unde costul daunelor include daunele plătite în perioada de referinţă cumulate cu rezervele de daune avizate pentru toate daunele întâmplate şi avizate în perioada de referinţă, dar încă neplătite la sfârşitul perioadei de referinţă;
  • impactul tendinţelor în dauna medie istorică şi frecvenţa istorică a daunelor, pentru a determina frecvenţa aşteptată şi dauna medie aşteptată pentru perioada de acoperire a tarifului de primă;
  • impactul daunelor întâmplate şi neavizate sau insuficient avizate;
  • încărcarea de siguranţă.

Pentru determinarea primei de risc de referinţă ASF foloseşte date agregate la nivelul pieţei RCA privind expunerea la risc şi daunele întâmplate în perioada de referinţă şi avizate până la sfârşitul acesteia, fie că sunt daune plătite, fie că sunt în rezerva de daune avizate constituită la sfârşitul perioadei de referinţă, pe categorii de vehicule şi criterii de risc, pentru a determina frecvenţa daunelor istorică, dauna medie istorică şi impactul daunelor întâmplate şi neavizate, precum şi pentru stabilirea tendinţelor.

Perioada de referinţă pentru datele istorice utilizate în determinarea primei de risc de referinţă va cuprinde istoricul aferent ultimilor 5 ani de eveniment anteriori celui în care se efectuează calculul.

În cazul autoturismelor, tip asigurat persoane fizice, prima de risc de referinţă se modelează ţinând cont de frecvenţa daunelor şi dauna medie, prin crearea de segmente în funcţie de criteriile de risc

Determinarea tarifului de referinţă

Pentru determinarea tarifului de referinţă se vor lua în considerare, în primul rând, date privind structura portofoliului istoric pe clase de bonus/malus, pentru a cuantifica ajustarea tarifului rezultat la categoria de tarif pentru clasa de bonus/malus B0, astfel cum aceasta este definită conform prevederilor legale în vigoare. Nu vă bucuraţi prea repede, aici se adaugă cheltuieli de administrare şi de achiziţie determinate ca procent din prima brută, precum şi marja de profit al asigurătorului!

Ai nevoie de Norma nr. 15/2017 privind metodologia de calcul al tarifelor de referință pentru asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Un comentariu

Scrie un comentariu